Anæstesiologi (narkose)

Dato: Revideret 2. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Anæstesiologi

Narkose er den bedøvelse der går forud for og fortsætter under en operation. Der anvendes forskellige metoder afhængigt af patientens alder, øvrige sygdomme samt af indgrebets størrelse og lokalisation på kroppen.

Anæstesiologi betyder læren om bedøvelsesmidlernes anvendelse.

Som anæstesiolog (narkoselæge) er målet, at have et indgående kendskab til anæstesi, smertebehandling, genoplivning samt intensiv observation og behandling op intensivafdelinger.

Anæstesilægens uddannelse

Uddannelsen som anæstesilæge strækker sig over mere end 10 år og omfatter følgende dele:

  • Medicinstudiet ved et lægevidenskabeligt fakultet, afsluttet med medicinsk kandidateksamen (cand.med., ca. 6 år)
  • Autorisation som læge
  • Klinisk basisuddannelse (KBU) (tidl. turnus), obligatorisk tjeneste på skiftende afdelinger
  • Uddannelsesforløb op 4½ år på én eller flere anæstesiologiske afdelinger, inkl. et halvt år på en afdeling med akutfunktion.

På den kliniske del af lægeuddannelsen, bliver man ansat som reservelæge, mens man efter at have afsluttet det fulde uddannelsesforløb har mulighed for at blive overlæge.

Man opnår autorisation som læge, når man afslutter sin cand.med., og kan gennemføre den kliniske basisuddannelse på skiftende hospitalsafdelinger, samt i en almen praktiserende lægepraksis. En KBU giver autorisation til selvstændigt virke som læge.

Herefter skal man arbejde i nogle år for at optjene point, før man kan påbegynde en specialisering.


Arbejdsområder

Anæstesilægens arbejdsopgaver omfatter udførelse af mange typer bedøvelse, særligt i forbindelse med operationer. En vellykket operation forudsætter en vellykket bedøvelse.

En anæstesilæge kan f.eks. udføre følgende typer af anæstesi:

  • Fuld bedøvelse: patienten befinder sig i en søvnlignende tilstand, og vil ikke kunne føle smerte, mens det kirurgiske indgreb finder sted
  • Rygmarvsbedøvelse: ved kejsersnit hvor den fødende vil være ved bevidsthed under fødslen

Anæstesilægen kan også vælge at udføre en mere avanceret form for bedøvelse, hvor man sprøjter bedøvelse ind i eksempelvis armens blodårer og holder det der, således at det kun er armen der er bedøvet.

ContentPageId 2495
ID 1133