Dybdeterapi

Dato: Revideret 4. august 2017 - første publicering 20. februar 2006

Dybdeterapi er en form for terapi, der samler det elementer fra kinesiologi og dybdeterapi. Terapien opstod for, at skabe en forbindelse mellem de spirituelle miljøer og de terapeutiske kredse. Terapien går ind og opløser gamle negative programmeringer og behandler fysiske og psykiske chok.

En dybdeterapeut har viden om forskellige terapeutiske redskaber, om spirituel praksis, som gør behandleren i stand til at anvende teknikkerne på klientens præmisser. Dybdeterapien har udviklet sig hen imod selvudviklingsarbejde, fremfor egentlig behandling af psykiske problemer.

Hvad kan behandles med dybdeterapi?

Dybdeterapi kan anvendes af alle, der har uforløste problemer i livet, og gerne vil have større indsigt og forståelse. Terapien kan medvirke til, at genfinde balancen i livet mm.


Hvordan foregår en behandling med dybdeterapi?

Dybdeterapien tager udgangspunkt i kroppen, hvor klienten guides ind i en dyb afslapning. Klienten kommer dermed i intuitiv kontakt med aktuelle problemer og løsningen heraf. Terapeuten gør opmærksom på kroppens signaler, så klienten oplæres i, at lytte til dem.

En behandling med dybdeterapi kan f.eks. indeholde følgende elementer:

  • Samtaler
  • Visualisering
  • Healing
  • Drømmetydning
  • Regression/progression
  • Smerteterapi
ContentPageId 10472
ID 9971