Geriatri (ældres sygdomme)

Dato: Revideret 7. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Geriatri

Geriatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering af ældre mennesker med fysiske, mentale, funktionsmæssige og eventuelt sociale problemer.

Ordet "geriatri" kommer af græsk og betyder læren om alderdommens sygedomme.

Ældre menneskers sygdomme har samme årsager som unges, men pga. aldersforandringer i organerne er modstandskraften typisk nedsat. Sygdom i ét organ belaster andre svækkede organer, så det samlede sygdomsbillede præges af flere organsvigt. Symptomer og tegn er sjældent så karakteristiske som hos unge og medfører en atypisk sygdomspræsentation. I stedet frembyder patienterne træthed, madlede, forvirring og generelt nedsat evne til at tage vare på egne fornødenheder uanset sygdomsårsag.

Uddannelse som speciallæge i geriatri

En uddannelse som speciallæge i geriatri tager op mod 12 år at gennemføre.

Efter den lægelige grunduddannelse, kan lægen se frem til mindst seks års yderligere uddannelse for at blive speciallæge i geriatri.

Først skal speciallægen igennem en 4-årig uddannelse indenfor intern medicin og medicinske grenspecialer, hvorefter der følger 2 ½ års arbejde som 1. reservelæge på en afdeling for geriatri.


Arbejdsområder

Det er ikke en sygdom at blive gammel, men jo ældre man bliver, jo mere modtagelig bliver man over for sygdomme.

Speciallægen beskæftiger sig med somatiske (legemlige) forhold, men hertil kommer desuden, at også hjernen og psyken ændres med årene. Som hovedregel gælder det, at ændringer i psyken skyldes noget somatisk som f.eks. manglende ilt til hjernen pga. svagt hjerte.

Immunforsvaret bliver dårligere med årene, og det får den konsekvens, at eksempelvis en influenzaepidemi kan være livstruende. Knoglerne, især hos kvinder, bliver mere porøse og brækker derfor lettere. Karrene, i hvilke der vil findes aflejringer, bliver mindre eftergivelige, og det kan, hvis der er tale om karrene til hjertet, give stærke smerter i brystet ved fysisk anstrengelse.

Geriatriske patienter vil typisk have et eller flere af nedenstående symptomer/problemer:

 • Flere sygdomme på én gang
 • Kroniske, akutte og/eller forbigående sygdomme
 • Problemer med at få dagligdagen til at fungere
 • Nedsat bevægelighed
 • Svimmelhed/dårlig balance, forvirring
 • Fejlernæring og vægttab
 • Depression
 • Hukommelsestab
 • Behandling med meget medicin
 • Langvarigt sengeleje
 • Sociale problemer

Speciallægen i geriatri arbejder oftest på geriatriske afdelinger på landets sygehuse.

Hvordan foregår en behandling ved en speciallæge i geriatri?

Når det sker, at en ældre medborger bliver syg, fysisk eller psykisk, indlægges han/hun (ofte via egen læge) på hospitalet. I første omgang forsøger den afdeling, han/hun er blevet indlagt på, at behandle sygdommen/skaden. Herfra kan der ske henvisning til en geriatrisk afdeling, hvor en specialiseret læge overtager behandlingen af den ældres sygdom eller skade.

ContentPageId 2508
ID 1146