Hæmatologi (blodsygdomme)

Dato: Revideret 8. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
hæmatologi

Hæmatologen er en speciallæge, der er uddannet til at behandle alle typer blodsygdomme.

Hæmatologi kommer af det græske ord "haima," som betyder blod. Hæmatologi er en gren af intern medicin, der fokuserer på blodet, de bloddannende organer, knoglemarven, lymfeknuderne og milten.

Blodet består af væske, kemiske stoffer og celler. De røde blodlegemer transporterer ilt og kuldioxid, mens de "hvide" blodceller er en del af kroppens immunforsvar. Blodpladerne sørger for at lukke huller i karsystemet ved hjælp af små propper.

Under fostertilværelsen dannes blodcellerne i leveren og i milten, men hos voksne dannes de i den røde knoglemarv. Milten med til at bekæmpe infektioner og tjene som lager af pensionerede røde blodlegemer. I brislen og i lymfeknuderne modnes de hvide blodceller (lymfocytterne).

Alle blodcellerne stammer fra en enkelt stamcelle, som deler sig og modnes. Derfor findes der flere forskellige cellelinier  i knoglemarven, som alle har deres udspring i en enkelt stamcelle. Det betyder, at hvis stamcellen bliver syg, rammer det alle blodcellerne. 

Hæmatologens uddannelse

Uddannelsen til hæmatolog hører under speciallæge uddannelsen og tager op mod 12 år at gennemføre. En hæmatolog er derfor en uddannet læge, der der har specialiseret sig inden for blodsygdomme.

  • Medicinstudiet på universitetet (bachelor og kandidat) - 6 år
  • Klinisk basisuddannelse (KBU - før kendt som turnus) - 1 år
  • Introduktionsstilling inden for et speciale ud af 25 anerkendte specialer - 1 år
  • Hoveduddannelsesstilling inden for det valgte speciale - 4 til 5 år

Hæmatologen arbejder på sygehusene i hæmatologiske klinikker eller afdelinger.


Hvad kan behandles hos en hæmatolog?

På de hæmatologiske afdelinger behandler speciallægen bl.a. følgende sygdomme:

  • Anæmi
  • Lymfekræft
  • Leukæmi/blodkræft
  • Knoglemarvssygdomme
  • Blødersygdom
  • Trombofili

Hæmatologen behandler flere typer blodsygdomme end ovenstående.

Hvordan foregår en behandling hos en hæmatolog?

Behandlingen er oftest medicinsk.

Ved f.eks. leukæmi og lymfom giver man kemoterapi, og ved jernmangel-anæmi, opstået på grund af f.eks. blødning, kan der, efter at årsagen er klarlagt og behandlet, indgives jern.

ContentPageId 2510
ID 1148