Kiropraktik - Behandling af smerter i bevægeapparatet

|
Kilde: DTU Fødevareinstituttet, Danskernes Kostvaner 2011-2013
Dato: Revideret 9. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Kiropraktor

Kiropraktoren behandler problemer i bevægeapparatet ved at korrigere led og muskler i rygsøjle, bækken, armen og ben med hænderne. En kiropraktor udfører dertil også røntgenundersøgelser, kliniske undersøgelser og rådgivning.

En kiropraktisk behandling består bl.a. af håndgreb, der har til hensigt at behandle funktionsforstyrrelser i de små led mellem ryghvirvlerne (facetleddene) samt i muskler og sener.

Kiropraktoren behandler funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet ved at korrigere led og muskler i rygsøjle, bækken, arme og ben med hænderne. Funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet er først og fremmest et problem for den, der lider med smerterne.

Der anvendes håndgreb, der medfører bevægelse af et led inden for dets naturlige bevægelsesmuligheder (ledmobilisering), og håndgreb, som med en pludselig bevægelse medfører, at leddet kortvarigt overskrider sine naturlige bevægelighedsgrænser (manipulation).

Dette medfører ofte et hørligt klik eller knæk, der skyldes frigørelse af diminutive luftbobler pga. trykfaldet i ledvæsken. Ledmobilisering og manipulation kan løsne eventuelle smertefulde bindinger i ryghvirvlerne, der resulterer i en afslappende effekt på de omkringliggende muskler.

Hvad kan behandles hos en kiropraktor?

En kiropraktor kan behandle de fleste smertetilstande og andre gener i led, muskler og ledbånd, f.eks.:

Lokale smerter i arme og ben er også en almindelig grund til at søge kiropraktor.

En kiropraktor henviser til anden behandling, hvis denne efter en grundig undersøgelse, ikke mener, at patientens problem egner sig for kiropraktisk behandling, eller hvis en anden behandlingsform vil give bedre resultat, f.eks. til en læge, speciallæge, tandlæge eller sygehus.

Læs også: Kiropraktik - Tilskud, klager og erstatning.


Hvordan foregår en behandling hos en kiropraktor?

Behandlingsformen varierer afhængig af den enkeltes konkrete problem, alder og almene tilstand. De fleste patienter bliver raske, andre kan ikke blive helt raske, men kan dog få lindring og dermed få forbedret livskvaliteten i større eller mindre grad ved kiropraktisk behandling.

Generelt behandles led og muskler ved hjælp af kiropraktiske håndgreb, f.eks. små hurtige tryk, der har til formål at genoprette den bedst mulige bevægelighed i leddene. Andre gange strækkes leddene let og roligt. Behandling af muskler foregår ved at foretage forskellige former for tryk på dem. 

Kiropraktoren arbejder på at finde årsagen til, at funktionsforstyrrelsen er opstået og bedømme, hvordan den har udviklet sig. Kiropraktoren vil gennem samtale klarlægge årsagen til problemets opståen. 

Klinisk kiropraktisk undersøgelse

Den kliniske undersøgelse består af forskellige led- og muskelundersøgelser, men kan også omfatte kontrol af nervereflekser, måling af puls og blodtryk, hjerte- og lungestetoskopi og eventuelt urinprøver.

Den kiropraktisk undersøgelse består bl.a. af:

  • Inspektion: hvad kiropraktoren kan se
  • Palpation: undersøgelse af leddenes stilling, muskulaturens tilstand samt mulige bevægelser
  • Røntgenundersøgelse: undersøgelse af ryggens facon forfra og fra siden, hovedets holdning, skulder- og hofteniveau, arme og bens indbyrdes stilling. Hvordan du bevæger dig, din kropsbygning samt muskulaturens tilstand

Røntgenundersøgelsen foretages oftest hvor klienten ikke bevæger sig. Røntgenfotograferingen foretages f.eks. stående forfra og fra siden, dog kan man også røntgenfotografere et afsnit af ryggen i to forskellige stillinger, f.eks. fremad- og bagudbøjning af nakken.

Behandlingsforløbet

Efter at diagnosen er stillet og behandlingen er indledt, starter det forebyggende arbejde for at minimere risikoen for tilbagefald. Det forebyggende arbejde kan bestå af et eller flere af følgende ting:

  • Rådgivning: kropsholding, arbejdsstillinger og evt. kostvejledning
  • Rygtræning og øvelser: supplerende ledfrigivende, styrkende eller udstrækkende øvelser
  • Kontrol: korrigering af problemer i muskler og/eller led ved kiropraktoren

Antallet af behandlinger afhænger er personens tilstand og sygdomsforløb, da der kan være kortere eller længere tid mellem hver behandling. 

Kan man få tilskud til kiropraktisk behandling?

Alle borgere har ret til ydelser fra regionen, der bl.a. omfatter tilskud til kiropraktorhjælp - tilskuddet bestemmes af Indenrigs- og sundhedsministeren.

Dertil kan medlemmer af Sygeforsikringen "danmark" få tilskud til behandling hos kiropraktor. 

Spørg din kiropraktor om tilskud.


Kiropraktorens uddannelse

Danske kiropraktorstuderende gennemgår en 6-årig uddannelse på universitetsniveau, der afsluttes med en 1-årig turnustjeneste hos praktiserende kiropraktorer i Danmark.

Kiropraktorerne er autoriserede, og opfylder de uddannelsesmæssige krav fra Sundhedsstyrelsen.

ContentPageId 2480
ID 1119