Sundhedsguidens mission

Sundhedsguidens mission

Sundhedsguidens mission er nedfældet i følgende målsætninger for tjenesten.

Gennem aktiv deltagelse i den offentlige debat og ved hjælp af målrettet kommunikation at gøre befolkningen opmærksom på deres ansvar for egen omsorg og over for pårørendes helbred og velbefindende - og de muligheder de har for selv at gøre noget.

Som saglig medspiller medvirker vi til en reduktion af invasive indgreb og reduceret medicinforbrug hvor lidelser kan afhjælpes f.eks. via forebyggelse, ændring af livsstil, motion eller på anden vis.

At give befolkningen et frit tilgængeligt og effektivt værktøj - i form af information og interaktivitet - som gør dem i stand til at tage et aktivt ansvar for deres eget og pårørendes helbred og velbefindende.

At afsøge viden om ny forsking og nye behandlingsformer fra nationale, men specielt internationaler forskingscentre, universiteter, videncentre, patientforeninger og lægefaglige journaler og databaser samt hurtig formidling af sådan ny viden overfor vore brugere.