Depression

En følelse af nedtrykthed, tomhed, usselhed og/eller fortvivlelse, som gør det svært at klare dagligdagens opgaver.

Besvar nedenstående spørgsmål:

Begyndte depressionen efter en smertelig oplevelse, som for eksempel en nærtståendes død?