Depression

En følelse af nedtrykthed, tomhed, usselhed og/eller fortvivlelse, som gør det svært at klare dagligdagens opgaver.

Resultat:

Det er normalt at man bliver nedtrykt under sådanne forhold, når man skal have afløb for sin sorg. Har man det meget svært, kan man dog søge læge for at få hjælp.

Se Depression (inkl. Tilbagevendende depression og Dystymi)

Tidligere spørgsmål: