Forringet blærefunktion

Forringet kontrol med urinblæren, inkontinens. Efter 65 års alderen se %guide:52%.

Besvar nedenstående spørgsmål:

Optræder symptomet hos et barn?