Hallucinationer

Gentagne høre-, syns- og følelsesillusioner.

Besvar nedenstående spørgsmål:

Har du forud for hallucinationerne lagt mærke til en eller flere af følgende symptomer?


  • Almen desorientering

  • Oprørt adfærd

  • Rykvise bevægelser i musklerne