Pibende åndredræt

Lyd som opstår ved åndedrættet, der desuden er besværet. Symptomerne er normalt tydligst ved udåndingen.

Besvar nedenstående spørgsmål:

Er det pibende åndredræt opstået i løbet af de sidste timer?