Graviditet i forbindelse med reumatoid artrit (RA)

|
Kilde: Ugeskrift for Læger
Dato: 22. oktober 2003

Reumatoid artrit (RA) også kaldet leddegigt, rammer også kvinder i den fødedygtige alder, og derfor vil spørgsmål vedrørende interaktionen mellem sygdommen og graviditet naturligt opstå hos de kvinder, der overvejer graviditet.

Denne oversigt beskriver overvejelser og forholdsregler inden en eventuel graviditet samt RAs påvirkning af fertiliteten, graviditetsforløbet og fostret samt graviditetens effekt på sygdommen. Desuden gennemgås behandlingsmuligheder i forbindelse med graviditeten og puerperiet.

Det fremføres bl.a. at graviditeten bør planlægges, mens sygdommen er i en rolig fase, dvs. i en periode, hvor medicinsk behandling kan undværes, og sygdomsaktiviteten er lav.

Arvelig spiller en mindre rolle

RA er ikke arvelig i klassisk forstand, men der er en let øget disposition for sygdommen hos førstegeneration af slægtninge til reumatiske patienter. I et nyt dansk studie af både monozygote og dizygote tvillinger har man vist, at de arvelige faktorer synes at være af mindre betydning end miljøet for udviklingen af RA.


Påbegyndt graviditet og reumatoid artrit

Ca. 75% af patienterne oplever markant bedring af symptomerne under graviditeten, de fleste i løbet af første trimester. Denne symptombedring omfatter overvejende almentilstanden, funktionsindekset og morgenstivheden. Når forbedringen er indtrådt, varer den graviditeten igennem, og tilstanden kan endog bedres yderligere. Ca. 20% oplever ingen bedring, og ganske få, ca. 5%, oplever en forværring.

Som hovedregel bør kvinden ikke indtage medicin under graviditeten.

Der er, i nogle undersøgelser, fundet en let forøget forekomst af såvel preeclampsia, præmatur fødsel og kejsersnit blandt kvinder med reumatisk sygdom, men også af lav fødselsvægt og tegn på intrauterin væksthæmning.

Der synes ikke at være forøget risiko for abort, ektopisk graviditet eller dødsfald blandt gravide med RA i forhold til raske kvinder, men der er øget risiko for postperinatal død i gruppen af patienter med inflammatorisk artrit.

RA forhindrer ikke en normal fødsel, men nedsat bevægelighed i hofteleddene eller hofteproteser kan vanskeliggøre en vaginal fødsel, og kejsersnit kan i så fald komme på tale.

Såvel kvinder med hel eller delvis remmision under graviditeten som kvinder med uændret eller forværret sygdomsforløb oplever øget sygdomsaktivitet postpartum. Denne forværring varer dog ikke ved, og tilstanden vender i løbet af ca. et år tilbage til det niveau, den havde før graviditeten.

Såvel under graviditeten som efter fødslen har den reumatiske kvinde brug for hvilepauser og aflastning i dagens løb. Et velfungerende netværk er ofte af stor betydning, men både ergo- og fysioterapeutiske tiltag kan gøre dagligdagen nemmere for kvinden.

Resume: Lene Terslev og Bente Danneskiold-Samsøe: Graviditet i forbindelse med reumatoid artrit. Ugeskrift for Læger 165/32, 4 august 2003, 3077-81.

ContentPageId 8812
ID 9733