Gestaltterapi - En oplevelsesorienteret psykoterapiform

Dato: 14. oktober 2003

Hvad er gestaltterapi?

En gestalt er en helhed sammensat af flere dele. En gestaltterapeut udfylder, hvad der mangler, så helheden springer i øjnene.

På samme måde vil du - og dine venner - have et klart billede af din helhed - din livsstil, men I vil ikke nødvendigvis se den samme helhed.

Der er 9 sorte felter af form som lagkager, hvoraf der er skåret et stykke, og 6 vinkler. Hvis du ser hvide trekanter mellem figurerne, ser du noget, som ikke er der. På samme måde vil dine fordomme, forventninger eller blot meninger om noget hele tiden få dig til at se noget, som ikke er der.

Læs også: Gestaltterapi - Hvad kan behandles og hvordan foregår det?


Gestaltterapiens udviklere

Gestaltterapien er blevet udviklet af Fritz og Laura Perls i tiden fra 1940 og frem til 1970. Begge var uddannede psykoanalytikere og under indflydelse af de kulturelle, sociale og filosofiske strømninger, der herskede i denne periode.

Blandt de retninger, der specielt fik indflydelse på gestaltterapien og dens metode og principper, er først og fremmest:

  • gestaltpsykologi
  • eksistentialisme
  • fænomenologi
  • taoisme
  • zenbuddhisme

Jacob L. Morenos arbejde med psykodramaet som terapeutisk middel, samt psykoanalytikeren Wilhelm Reichs arbejde med karakter- og kropspanser har ligeledes været vigtige inspirationskilder.

Fritz Perls' navn er knyttet til og kendt som grundlæggeren af gestaltterapi, fordi han skrev adskillige bøger om emnet.

Det er dog et faktum, at Laura Perls skabte mange af ideerne og gennem sin terapeutiske karriere var højt respekteret som terapeut, supervisor og underviser. Hun havde sin egen specielle stil.

Laura er husket som integrerende, mens Fritz er husket som mere konfronterende i sin stil.

Gestaltterapeutisk Institut

GTI's grundlægger, Bente Kirk-Campbell er uddannet under indflydelse af begge former.

I uddannelsen på GTI indgår integrationsprocessen derfor også som en væsentlig del af den gestaltterapeutiske træning.

Hver enkelt elev støttes i og opmuntres til at gøre kreativt brug af både personlige og professionelle erfaringer.

Gestaltterapien er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst væsen.

Gestaltterapiens metode er enkel og virkningsfuld, en fremadrettet proces, der eksempelvis stiller spørgsmål som: "Hvad sker der?" - "Hvad mærker du?" - "Hvad ønsker du?" - "Hvad undgår du?"

Gestaltterapiens psykodramatiske metode hjælper med til at synliggøre, forstå og integrere menneskets ubevidste sider, som f.eks. viser sig gennem drømme, fantasier, følelser og i forskellige kropslige spændingstilstande.

Gestaltterapiens mål er at hjælpe den enkelte til at opdage egne ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på sig selv samt tage ansvar for sit eget liv.

"Alt, hvad der eksisterer, er her og nu. Fortiden eksisterer som erindring, nostalgi, fortrydelse, krænkelse, fantasi, legende, historie. Fremtiden eksisterer i den aktuelle her-og-nu-situation som forventning, planlægning, øvelse, venten og håb eller rædsel og fortvivlelse. Gestaltterapien tager sit udgangspunkt i, hvad er der her og nu, ikke i hvad har der været, eller hvad kunne der komme. Det er en eksistentialistisk-fænomenologisk fremgangsmåde, og som sådan må den være oplevelsesorienteret og eksperimenterende.

Den faktiske oplevelse af en hvilken som helst situation behøver ikke at blive forklaret eller fortolket; den kan man være i direkte kontakt med, føle og beskrive her og nu. Gestaltterapi beskæftiger sig med det åbenbare, med det der er umiddelbart tilgængeligt for klientens eller terapeutens opmærksomhed, og som kan deles og udfoldes i den kommunikation, der foregår i øjeblikket."

ContentPageId 59
ID 2