Arolobehandling - Kunsten at hjælpe andre

Dato: 14. oktober 2003
Arolo og Søren Kierkegaard

En arolobehandler møder klienten med respekt og forståelse, for arolobehandling handler i høj grad om at møde klienten i øjenhøjde.

ContentPageId 125
ID 7

Kunsten at hjælpe andre

Søren Kierkegaard skriver i 1859 i "En ligefrem meddelelse":

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere, end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.

Hvis jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt.


Arolo behandling - Holistisk livssyn hjælper klienter

En arolo behandling kan udmærket sammenlignes med Søren Kierkegaards ord at føre et menneske hen til et bestemt sted.

Patienten kommer med ønsket om at blive ført afsted (ønsker en Arolo behandling), og han kender stedet, hvortil han vil føres: nemlig en erkendelse og accept af årsagen til hans situation, dernæst en fjernelse af årsagen og dermed en fjernelse af sine symptomer.

Læs også: Arolobehandling - Se hvad en arolobehandling kan gøre for dig.

Vi må først og fremmest finde patienten der, hvor han er og begynde der, og det betyder, at respekten for mennesket som et enestående individ samt medmenneskelighed er centrale begreber, hvis man skal gøre noget for andre.

Disse betragtninger er naturligvis stærkt eksistentielt prægede, men de kan uden vanskeligheder sammenlignes med arolos holistiske livssyn. Arolo finder årsagen til, at patienten er gået i stå på sin vej hen imod sit livsmål.

Arolo behandleren skal forstå det samme, som patienten forstår - at forstå og respektere patienten som menneske og dets måde at realisere sig selv på. 

Som arolo behandler lægger vi stærk vægt på, at patienten har sin frie vilje og dermed muligheden for at vælge at tage ansvar for sit eget liv.

At tjene andre er blandt andet, at overlade ansvaret til dem selv. De patienter, som ikke vil modtage hjælp til at begynde at tage ansvar for deres egen tilværelse, skal ikke søge arolo behandling. Det andet punkt, som påpeges for den sande hjælpen, er tålmodigheden, men i tålmodigheden kan der ligge megen styrke.

Arolo arbejder med så stærke kræfter, at arolo behandleren aldrig kan blive påvirket af patientens eventuelle skadelige energier. 

Arolo behandleren møder patienten på dennes hjemmebane. Enhver god arolo behandling indeholder mulige elementer af direkte belæring, og arolo behandlerens opgave er at medvirke til at få patienten til selv at forstå sin situation.

Når forståelsen og erkendelsen er der, får patienten også sin ansvarsfølelse og dernæst mod og kraft til at komme videre på sin vej. I mange behandlingssituationer er det langt vigtigere at kunne kunsten at lytte fremfor at tale.