Børnegigt

Forfatter: Sanne Bartkowiak
Dato: 4. august 2006
børn med gigt

Børnegigt opstår pga. en abnormal reaktion i kroppens immunforsvar. I Danmark lider omkring 1000 børn af gigt. Årsagen til børnegigt kendes ikke.

ContentPageId 10959
ID 10038

Definition og årsager

Børn kan rammes af den samme form for gigt som voksne, mens børnegigt (Stills sygdom/Juventil ledegigt) er en sygdom, der kun rammer børn. I Danmark lider omkring 1000 børn af gigt, og hvert år konstateres der ca. 100 nye tilfælde af børnegigt. Børnegigt opstår pga. en abnormal reaktion i kroppens immunforsvar, der kommer til udtryk som betændelse i et eller flere led og giver smerter og hævelser.

Årsagen til børnegigt kendes ikke, men af og til er flere medlemmer i en familie ramt, hvilket tyder på en vis arvelighed. Muligvis kan ydre faktorer som f.eks. en virusinfektion også spille ind.

Børnegigt forekommer i flere grader, og hvis et barn kun er ramt af gigten i mild grad, vil det ofte kunne fortsætte normalt med sine dagligdags aktiviteter.

I alvorlige tilfælde af børnegigt vil barnet både udvikle deforme led og være hæmmet i sin bevægelighed.


Forskellige typer af børnegigt

Børnegigt dele op i tre typer alt efter, hvor mange led der er ramt af sygdommen, samt hvilke specifikke symptomer der optræder.

Op til fire angrebne led: Dette er den mest almindelige form for børnegigt, og den rammer hyppigst piger under skolealderen. Symptomerne er betændelse, stivhed og smerter i op til fire led, og der er risiko for at barnet udvikler øjensygdommen Uvetis. Typisk er ledene i knæ, ankler og håndled ramt af gigten. For det meste er forløbet af denne form for børnegigt mildt, og vil hos en del gå i sig selv efter nogle år. Hos andre breder sygdommen sig desværre til andre led, og her vil en mere intensiv behandling være nødvendig.

Flere angrebne led: Også denne form for børnegigt rammer hyppigst piger, og den ses tilmed både hos børn under skolealderen og hos større børn. Symptomerne inkluderer betændelse, stivhed og smerter i mindst fem led. Her kan både små og store led være ramt, herunder fingre, håndled, knæ og ankler.

Andre former: Der er flere andre former for børnegigt, hvor både piger og drenge rammes lige hyppigt, og hvor der udover betændelse, hævelse og smerter i led også forekommer hævede kirtler, feber og udslæt. I de værste tilfælde af disse variationer af sygdommen vil der være tale om varige forandringer i barnets krop.

Hvad kan der gøres?

Hvis der er mistanke om, at dit barn har én af de ovennævnte typer børnegigt, vil lægen sandsynligvis anbefale, at barnets angrebne led bliver røntgenfotograferet, samt at der bliver taget blodprøver for at se, om der er de særlige antistoffer til stede, som også kendetegner sygdommen.

Da der er flere forskellige former for børnegigt, er det vigtigt, at barnet bliver undersøgt af læger med den fornødne ekspertise, så det efterfølgende kan få den netop den behandling, der virker bedst i lige netop det tilfælde.

Målet med behandlingen er at mindske betændelsen, minimere skader på ledene og lindre barnets smerter.

Hvis barnet er ramt af børnegigten i mild grad, har det muligvis kun brug for almindelig smertestillende og betændelseshæmmende medicin. I sværere tilfælde kan det være nødvendigt at behandle med stærkere gigtmedicin som cortison-præparater eller lignende.

Børnegigt bør også behandles med fysioterapi for at bevare ledenes mobilitet og muskelstyrke mest muligt. Varmtvandstræning er f.eks. meget velegnet.

Børnegigt kan forsvinde helt efter en årrække, men børn med sværere grader af sygdommen kan få men i form af deforme led, og hos nogle fortsætter gigten med at være til stede også i voksenalderen.

Rigshospitalet og Skejby Sygehus har specialeafdelinger for børnegigt. Desuden kan Gigtramte Børns Forældreforening (www.gbf.dk) og Gigtforeningen (www.gigtforeningen.dk) være behjælpelige med yderligere information.

Læs også: Børnegigt - Juvenil idiopatisk artritis

Read about Arthritis in children in english