Tør koldbrand (Tør gangræn)

Dato: 22. november 2006

Definition og årsag

Hvis et væv får utilstrækkelig blodtilførsel, kan der opstå vævsdød. Dette kaldes koldbrand eller gangræn.

Der findes to former for koldbrand. Tør koldbrand, hvor vævet dør, bliver sort og tørrer ind (mumificeres) og fugtig koldbrand, som opstår ved infektion af dødt væv. Den fugtige koldbrand giver flere komplikationer og spreder sig hurtigere end det tørre.

Tør koldbrand er en følgetilstand til sygdom eller skade, der giver nedsat eller ophævet blodtilførsel til dele af kroppen. De sygdomme, der overvejende giver koldbrand er diabetes, åreforkalkning og arteriel emboli. Skader på væv i forbindelse med kulde (se kuldeskader) eller slag kan ligeledes udvikle sig til koldbrand.

Langt overvejende opstår gangræn i tæer og de yderste dele af benet, men visse sygdomme (f.eks. bindevævssygdomme) kan også give koldbrand i fingrene.


Symptomer på tør koldbrand

Symptomerne afhænger af den tilgrundliggende årsag. Man vil som oftest forinden være plaget af andre symptomer på dårlig blodtilførsel til området (se symptomer under de enkelte sygdomme).

Når vævet dør, vil der i starten tilkomme stærke smerter i området. Disse vil til sidst forsvinde, når nervevævet også dør. Huden vil skifte farve til blålig, og til slut bliver den helt sort. Ved tør koldbrand tørrer området ind (mumificeres), og drejer det sig om tæer eller fingre, kan de til sidst falde af.

I modsætning til fugtig koldbrand, vokser tør koldbrand ikke. Det holder sig udelukkende til det område, hvor blodtilførslen er utilstrækkelig. Der vil derfor ses en skarp grænse mellem levende og dødt væv.

Forholdsregler og diagnose

Er man Diabetiker, eller oplever symptomer på svær åreforkalkning, er det vigtigt, at man skarpt følger forholdsreglerne nævnt under disse sygdomme. En velreguleret Diabetiker har langt mindre risiko for at udvikle følgesygdomme end en dysreguleret diabetespatient.

Det er i alle henseender vigtigt at stoppe med at ryge, da nikotin får de små blodkar til at trække sig sammen, hvilket yderligere disponerer til tør koldbrand.

Ved kuldeskader eller andre typer skader er det vigtigt at søge læge, såfremt såret ikke heler tilfredsstillende.

Diagnose kan lægen stille på det meget klassiske sygebillede. Ofte er patienten kendt af lægen med en kronisk karsygdom eller Diabetes.


Behandling af tør koldbrand

Ved nyopstået tør koldbrand er hovedopgaven for behandleren at genoprette blodforsyningen til det døde område. Det kan forsøges med såkaldte karudvidende midler, som kan have god umiddelbar effekt. Da de fleste tilfælde dog skyldes progredierende karlidelser, kan behandlingen være en stakket frist.

Ved Arteriel emboli skal der hurtigst muligt foretages operation med henblik på at fjerne blodproppen (læs mere under behandlingsafsnittet i artiklen Arteriel emboli).

Det er desværre ikke sjældent, at behandlingen af tør koldbrand er amputation, da der er øget risiko for infektion i dødt væv og dermed udvikling af fugtig koldbrand, der kan sprede sig til det sunde væv.

Man vil ofte vælge at amputere lidt højere oppe end koldbrandens grænse, da det nærliggende raske væv ofte også har nedsat blodforsyning, og derfor kan have svært ved at hele op efter operationen. Vælger man at lade fingre eller tæer mumificere og falde af af sig selv, er det vigtigt at holde disse rene og tørre for at undgå fugtig koldbrand.

Komplikationer og forløb

Da koldbrand er en komplikationen til anden sygdom, er eneste vigtige komplikation risikoen for infektion og dermed fugtig koldbrand. Mange af de grundlæggende sygdomme udvikler sig, så det kan blive nødvendigt senere at fjerne større vævsstykker.

Redder man vævet efter skade eller Arteriel emboli er prognosen god.

ContentPageId 1541
ID 601