Klamydia: Den hyppigste kønssygdom i Danmark

Forfatter: Læge, Peter Bonde
Dato: Revideret 6. februar 2018 - første publicering 7. december 2007
Klamydia er en seksuelt overført sygdom, der forebygges ved sikker sex

Klamydia er en betændelsestilstand i urinrøret eller livmoderhalsen. Det kan ramme både mænd og kvinder og smitter ved ubeskyttet sex. Klamydia er ofte symptomfri, og derfor bør man søge læge ved den mindste mistanke. Klamydia behandles med antibiotika.

Klamydia er den hyppigste seksuelt overførte sygdom i Danmark. Der blev diagnosticeret 34.000 tilfælde i 2016. I 2007 var det tal på 24.000. Da sygdommen ikke altid giver symptomer, er det reelle tal nok noget højere.

Definition og årsager til klamydia

Sygdommen skyldes bakterien chlamydia trachomatis, der lever i slimhinder. Hos kvinder inficeres slimhinden i livmoderhalskanalen som regel, mens mænd hyppigst inficeres i urinrøret og alternativt slimhinden i endetarmen.

Bakterien kan ikke formere sig og leve uden for celler i slimhinden. Et af stadierne i dens livscyklus er i stand til at overleve kortvarigt udenfor cellerne. Det er klamydiabakterier i dette stadie af deres livscyklus, der kan overleve overførsel til andre mennesker. Dermed udgør disse bakterier smitterisikoen ved sygdommen.

Smittevejen er som nævnt seksuelt overført. Den kan ikke overføres ved kontakt med eksempelvis lagener, hvor en inficeret har ligget, som det er tilfældet for gonorré. Da sygdommen har meget få symptomer, går der mange symptomfri bærere rundt. Det gør den svær at udrydde.


Symptomer på klamydia

Ofte er der ingen symptomer. Det antages, at ca. halvdelen af alle smittede er symptomfrie eller har så lette symptomer, at de ikke går til lægen.

Hos mænd optræder følgende symptomer: 

  • Udflåd, i reglen hvidligt fra urinrøret. 
  • Svie ved vandladning, ofte beskrevet som "at tisse glasskår"
  • Betændelse i bitestiklen.

Hos kvinder optræder følgende symptomer: 

  • Udflåd 
  • Intervalblødninger 
  • Blødning ved samleje, når penis rammer den irriterede livmoderhals
  • Underlivsbetændelse

Forholdsregler og diagnose

Tidligere var det nødvendigt at alle, der skulle testes for klamydia, skulle have lavet en podning med en speciel vatpind. Dette var for mændenes tilfælde i urinrøret, og kvinderne i livmoderhalsen. Nu er man for mænd gået over til at anvende urinprøver, hvor man kan påvise bakteriens DNA. Kvinder skal fortsat have foretaget podning fra livmoderhalsen. Dette gøres i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse.

Hvis man har den mindste mistanke om, at man kan være smittet, er det meget vigtigt at gå til lægen og blive testet. Har du ikke lyst til at gå til din praktiserende læge, kan du henvende dig anonymt på en sexsygdomsklinik.

Selvom man ikke har symptomer, kan sygdommen have alvorlige konsekvenser, hvis ikke den behandles. I værste tilfælde kan ubehandlet klamydia lede til barnløshed.

Hvis man får diagnosticeret klamydia, er det vigtigt at kontakte tidligere partnere, således at de kan blive testet og behandlet. De kan have videregivet smitten, eller man kan have smittet dem. 


Behandling af klamydia

Hverken symptomerne eller konsekvenserne af klamydia er rare, men klamydiabakterien er heldigvis nem at komme af med igen, hvis den bliver opdaget hurtigt. 

De fleste tilfælde af klamydia behandles med en engangsdosis af azitromycin. Det er et antibiotikum, der kurerer langt de fleste tilfælde. Det er vigtigt, at både den undersøgte og dennes partner behandles. Ellers vil infektionen komme igen.

I nogle tilfælde er en engangsdosis ikke nok, og en kur med større doser over længere tid kan være nødvendig.

Forløb og komplikationer ved klamydia

Da sygdommen ofte er symptomfri, kan den sprede sig og give komplikationer.

Hos mænd kan prostata inficeres med prostatabetændelsemen klamydia kan også udvikle sig til en betændelse i bitestiklerne, hvilket kan give smerter og ubehag. 

Hos kvinder er den mest frygtede komplikation spredning til æggestokkene og dermed Underlivsbetændelse. Dette kan potentielt føre til barnløshed pga. arvævsdannelse i æggelederne. Kvinder med arvævsdannelse i æggelederne er også i øget risiko for at få graviditet uden for livsmoderen. I det tilfælde kan ægget ikke passere til livmoderen, hvor forplantningen skal ske. 

Nyfødte af kvinder med ubehandlet klamydiainfektion er i risiko for at udvikle øjenbetændelse med klamydia.


Forebyggelse af klamydia

Den eneste måde at forebygge klamydiainfektioner på er ved at dyrke sex med omtanke. Det indbefatter primært at bruge kondom ved samleje. Kondom er den eneste præventionsform, der beskytter mod kønssygdomme.

Hverken p-piller, pessar, sæddræbende creme, spiral eller at trække sig ud inden udløsning mindsker risikoen for seksuelt overførte sygdomme. Derudover øges risikoen med antallet af sexpartnere.

Patienten frarådes sex til infektionen er behandlet (en uge efter enkeltdosis azithromycin eller efter 7 dages doxycyklinbehandling) samt indtil seksual partner(e) er blevet undersøgt og evt. behandlet.

Artiklen er oprindeligt forfattet af læge Peter Bonde og udgivet den 7. december 2007. Opdateret af redaktionen v. Signe Skov den 17. maj 2017. Rettighedshaver er Sundhedsguiden.dk.

ContentPageId 1684
ID 740