Ludomani (Spilleafhængighed)

|
Kilde: Center for ludomani
Dato: Revideret 7. februar 2018 - første publicering 4. december 2006
Ludomani (Spilleafhængighed)

Ludomani er en anerkendt psykisk lidelse, der er defineret som hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer personens liv.

Hvad er ludomani?

Ludomani er, når man er afhængighed af at spille om penge, uanset om det gælder lotto, online casino spil eller væddemål. En ludoman kan ikke selv begrænse sit spil, også selvom personen ofte godt kan se, at spilleadfærden ikke er hensigtsmæssig. 

WHO (Verdenssundhedsorganisationen) har defineret ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Fælles for de fleste spilleafhængige personer, at de lader tilfældigheden styre og råde, i troen om at fortsat spil vil føre til gevinst. Der er grundlæggende tale om 1) en opfattelse af, at det er muligt at påvirke samt øve kontrol over resultatet af det igangværende spil og dermed øge egne vinderchancer, 2) en opfattelse af, at resultatet af et spil kan forudsiges og 3) et spørgsmål om retfærdighed: "Nu har jeg tabt næsten uafbrudt i tre uger i træk, så det er kun et spørgsmål om tid inden lykken vender til min fordel".

Der er mindst 2 kendsgerninger ved spil:

 • Den negative gevinstforventning (i det lange løb taber du penge...)
 • De enkelte spillerunder er uafhængige af hinanden (du kan ikke forudsige udfaldet af den næste runde ved at observere de foregående eller ved at være særlig snu, dygtig eller udspekuleret).

Ludomani bør opfattes som et udtryk for det enkelte menneskes forsøg på at kompensere for forskelligartede livsproblemer, det kan f.eks. være et stresset og presset arbejdsliv, en følelse af uoverskuelighed og uoverkommelighed, præstationsangst, ensomhed, knas i parforholdet/ægteskabet eller andre personlige problemstillinger.  

Den ludomane person er på den ene side bevidst om "inderst inde", at det er en uhensigtsmæssig og risikabel måde at prøve at klare sine besværligheder på, at det er et problem. På den anden side opfatter spilleren det som "det bedste jeg kan gøre for mig selv i min aktuelle situation" - det er en løsning.

Årsager til ludomani

Man kender ikke nogle direkte årsager til, hvorfor nogle mennesker udvikler ludomani - dog er der en række faktorer, der spiller ind:

 • Arvelige forhold: Familiære og genetiske forhold
 • Sociale faktorer: Venners indflydelse
 • Individuelle faktorer: Personlighed og psykiske tilstande
 • Ydre påvirkninger: Reklamer og kultur

Tegn på ludomani

Ludomani kaldes det skjulte misbrug, fordi de fleste tegn på misbruget let kan forveksles med andre problemer, da mennesker reagerer forskelligt på ludomani.

Mens nogle bliver modløse, indadvendte og trætte, bliver andre rastløse, impulsive og aggressive. Der findes ikke en reel oversigt, men der er en række kendetegn:

 • Hjertebanken
 • Stress
 • Hovedpine
 • Indre uro
 • Svedeture
 • Mave- og muskesmerter
 • Nedsat immunforsvar
 • Søvnproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Humørsvingninger
 • Angst
 • Depression
 • Selvmordstanker
 • Forklaringsproblemer
 • Social isolation
 • Manglende overblik
 • Ubeslutsomhed
 • Mentalt fraværende

Mange spilleafhængige er stærkt optaget af spil, og praler derfor gerne af gevinsterne uden at nævne tabene. Dertil kan nogle finde på at lyve om deres deltagelse i spil. 

Følgende adfærd ses ofte hos ludomaner:

 • Skjuler kontoudskrifter, lønoverførsler og anden post fra pengeinstitutter for sine nærmeste og er generelt hemmelighedsfuld omkring pengesager.
 • Er altid den første ved hoveddøren, når posten ankommer om morgenen, så eventuelle opkrævninger, nye lån, kontoordninger eller restancekrav fra forskellige finansieringsselskaber ikke bliver opdaget.
 • Er påfaldende aktiv for at skaffe sig ekstra indtægter enten ved dobbeltarbejde i firmaet eller ekstrajob i fritiden.
 • Pengeforbruget er helt ude af trit med virkeligheden. Pengene har mistet enhver form for værdi og er nu kun et middel til at være i stand til at fortsætte.

Sådan udvikles ludomani

Ludomani kan udvikle sig over flere år, hvor personen går fra kontrolleret spil til risikospil over problemspil til ludomani, men for nogle er processen meget hurtigere.

 • Risikospilleren er en person, som bliver mere og mere optaget af spil og bruger flere og flere penge på spillet. Risikospilleren er optaget af muligheden for gevinst. Personens spil er overvejet og planlagt, vedkommende har prøvet at vinde, men spillet griber ikke voldsomt ind i privat- og studie/arbejdsliv.
 • Problemspilleren bruger stadigt flere penge og mere tid på spil. Personen læser bøger om spil, udregner gevinstchancer, analyserer og vurderer. Spil lægger beslag på meget energi, fysisk som psykisk. Omgivelserne mærker ofte ændringer i opførslen, men de kan have svært ved at koble det til ludomani. Problemspilleren formår derfor stadig i et vist omfang at skjule sit problem. Pengeforbruget øges, men økonomien er ikke løbet løbsk.
 • Ludomanen er afhængig af pengespil. Spillet er det centrale, venner, uddannelse/arbejde og fritidsinteresser nedprioriteres. Gælden er voksende, og der er risiko for, at vedkommende isolerer sig.

Påfaldende ændringer hos ludomaner

Et påfaldende ændret tidsmønster

 • Kommer senere og senere hjem fra arbejde med begrundelser om et pludseligt opstået overarbejde, en reception eller anden form for uventet situation.
 • Forlader ofte hjemmet under stadig dårligere og dårligere påskud.
 • Almindelige indkøb trækker tidsmæssigt helt urimeligt ud.
 • Holder lange frokostpauser på jobbet og/eller har hyppige sygedage.

En påfaldende ændret adfærd

 • Er ofte trist og langtfra sit vanlige jeg.
 • Er ofte distræt, svær at komme i kontakt med og indelukket.
 • Er ofte irritabel, højtråbende og lader sig gå på af selv de mindste ting.
 • Har svært ved at koncentrere sig.
 • Tilbagetrækning fra familie- og vennerelationer.

En påfaldende interesse for spil

 • Udviser stor interesse for sportsresultater i bladene og på nettet.
 • Bliver enten næsten euforisk over et sportsresultat eller det modsatte - en tydelig og mærkbar nedtrykthed.
 • Er engageret og ivrig for at indgå væddemål eller deltage i spil.
 • Er flere gange af venner, pårørende og kolleger blevet set i en spillehal, på travbanen eller i det lokale casino.
 • Fortæller gerne, måske lettere pralende, om de gevinster, der er blevet hentet hjem ved forskellige former for spil.

Få hjælp til din spilleafhængighed

Spilleafhængighed rammer vidt og bredt. Langt de fleste, der får behandling, bliver spillefrie og kommer til at leve et normalt liv igen. At blive spillefri er en proces, der kræver tid, selverkendelse og motivation.

Kontakt Center for Ludomani på tlf. 7011 1810, hvis du eller en du holder af ønsker at komme ud af spilleaghængigheden.

ContentPageId 11304
ID 10079