Til de pårørende til en spilleafhængig person

|
Kilde: Center for ludomani
Dato: Revideret 7. februar 2018 - første publicering 4. december 2006

Ludomani: Hjælp til de pårørende

Ludomani er et fælles problem og ikke kun en afhængighed, der belaster spilleren. Familie, venner, kæreste og bekendte bliver også påvirket af spilleafhængigheden.

Der har typisk gennem længere tid været tale om en hverdag præget af løgne, fortielser, afvisninger og mistillid. Det er uden tvivl rigtig svært for mange pårørende præcist at sætte fingeren på, hvad der er galt. Men det står klart, at noget er galt, ændret og helt forskelligt fra, hvordan det fælles liv tidligere blev levet.

Ludomani kaldes ofte den skjulte afhængighed, da det kan skjules over langt længere tid end f.eks. et overforbrug af alkohol eller narkotiske stoffer. 

Mange pårørende oplever en magtesløshed og håbløshed i forhold til den situation, som de i alt for lang tid har befundet sig i.

Mennesker reagerer forskelligt på ludomani, nogle bliver trætte og modløse, mens andre bliver udadrettede og irritable. Derfor findes der ikke en entydig tjekliste, men der er en række kendetegn, som muligvis kan give en afklaring.

Sådan er kendetegnene på ludomani

 • Bryder aftaler og forsvinder.
 • Stopper med fritidsaktiviteter mv.
 • Kommer med undskyldninger og mærkelige forklaringer.
 • Er stærkt optaget af spil og resultater.
 • Fortæller om gevinster, ikke tab.
 • Er mentalt fraværende.
 • Virker stresset og rastløs.
 • Er irritabel og kort for hovedet.
 • Har store uforklarlige humørsvingninger.
 • Isolerer sig og virker nedtrykt.
 • Ændrer søvnmønster eller sover dårligt.

4 råd til de pårørende

 1. Pas på dig selv og søg støtte hos andre. 
 2. Spørg ind til problemet, og vær tålmodig og forstående. Tal om at søge hjælp.
 3. Kommuniker klart og tydeligt og vær konsekvent over for den, der spiller.
 4. Skab overblik over de økonomiske konsekvenser af spillet. 

Det er vigtigt, at du som pårørende ved:

 • At du er ikke alene. Der er mange, der befinder sig i en tilsvarende situation.
 • At du bør stille klare og utvetydige krav omkring, hvordan du ønsker at jeres liv skal leves.
 • At du bør sætte klare og tydelige grænser for dig selv - din person, din integritet, dine behov - og ikke acceptere flere løgne, undskyldende efterrationaliseringer eller finde dig i økonomisk utroskab.
 • At du bør sætte dig selv i centrum.

Sådan kan du gøre, hvis du kender en spilleafhængig

Det er vigtigt, at du passer på dig selv, og at du søger støtte hos andre - det er nemlig ikke sundt, at gå rundt med bekymringerne selv. Spørg ind til problemet og vær både tålmodig og forstående, men fortæl også gerne hvordan spilleafhængigheden påvirker dig.

Tal med personen om at søge hjælp, og husk at hjælpen er gratis. Kontakt Center for ludomani på telefon: 7011 1810.

Hjælp evt. den spilleafhængige med at skabe overblik over spillets økonomiske konsekvenser, men tag dine forholdsregler, for at undgå yderligere økonomiske problemer. Der er vigtigt, at du kommunikerer klart, tydeligt og konsekvent - du skal ikke acceptere flere løgne, undskyldende efterrationaliseringer og økonomiske problemer

ContentPageId 11299
ID 10078