Støvlunger (Pneumokoniose)

Dato: 28. august 2007

Definition og årsager til støvlunger (Pneumokoniose)

Støvlunger er en fællesbetegnelse for forskellige tilstande, hvor der er ophobet støvpartikler i lungerne.

Partiklerne forårsager inflammation (betændelsesreaktion) og efterfølgende bindevævs- og arvævsdannelse med nedsat lungefunktion til følge. De hyppigste årsager er arbejde med asbest og silikakorn, som er små dele af sten.

Interstitiel lungesygdom og forårsager, at lungerne mister deres elasticitet, hvilket har betydning for vejrtrækningsfunktionen. 

Tilstanden benævnes efter det stof, som støvpartiklen kommer fra, dvs. asbestose ved asbest, silikose ved silikakorn etc.:

  • Silikose: Opstår hos personer som udsættes for stenstøv. Ses typisk hos støberiarbejdere, minearbejdere, stenhuggere, stenblæsere og arbejdere inden for byggebranchen. Indånding af disse partikler aktiverer immunforsvaret, og skaber kraftig inflammation i lungerne, hvorved vævsdele dør.
  • Asbestose: Opstår efter længerevarende udsættelse for partikler af asbestfibre. Asbest brugtes primært i tagplader, isolering og gulve. De, som udsættes for asbest, er personer, som fjerner eller demonterer tidligere anlagte asbestplader. Asbestfibre giver kraftig inflammation og kan fortykke lungehinden pga. bindevævsdannelse og forkalkning.

Andre former for støvlunger kan stamme fra blandt andet aluminium, jern, beryllium og kadmium.

Forandringerne i lungevævet er afhængigt af typen og mængden af de indåndede stofpartikler, af hvor lang tid påvirkningen har fundet sted, samt forekomsten af infektioner i lungerne.


Symptomer på støvlunger

Symptomerne på ovennævnte sygdomme er sjældent hurtigt indsættende.

Op til år efter udsættelsen er ophørt, sker der en langsom udvikling, og der opstår som regel: 

  • Anstrengelsesudløst vejrtrækning
  • Tør hoste
  • Ændrede negle ved asbestose (ses sent i forløbet)

Forholdsregler og diagnose

Hvis man har været udsat for de nævnte partikler og føler nogle af ovenstående symptomer, bør man søge læge. Begge lungesygdomme er sjældne og bør undersøges af en speciallæge.

I første omgang vil der blive lyttet på lungerne med et stetoskop, blive taget et røntgen af brystkassen, og i nogle tilfælde udføres også en CT scanning. For at danne sig et indtryk af lungefunktionen laves også en lungefunktionsundersøgelse.

Ved silikose er der et meget karakteristisk udseende, når man kigger på en vævsprøve i et mikroskop, og lægen kan derfor let stille diagnosen.

Ved asbestose kan man se såkaldte asbestlegemer ved mikroskopi af lungevæv, og derfor kan diagnosen forholdsvis let stilles, når den sammenholdes med sygehistorien.


Behandling af støvlunger

Der findes ikke nogen virksom medicinsk behandling af støvlunger, hvorfor forebyggelse ved begrænse den skadelige udsættelse for støv. 

Hvis lungerne ikke kan behandle ilten korrekt, kan det blive nødvendigt at behandle patienten med ilt, som tilføres kroppen via en tynd dobbeltløbet slange, der placeres lige indenfor næseborene.

Forløb og komplikationer

Mange tilfælde af silikose forløber stille og roligt, og der er ikke stor påvirkning af lungefunktionen.

Ved sværere tilfælde opstår der kraftigt nedsat lungefunktion, og for at få pumpet mere blod til lungerne, som har øget modstand i blodkarrene pga. arvæv, sker der øget aktivitet af hjertets højre side, som forstørres (højresidigt hjertesvigt). Det er desuden vist, at silikose øger risikoen for at få tuberkulose og lungekræft.

Ved asbestose ser man også en forringelse af lungefunktionen, hvilket kan ses i meget varierende grader. Der tilkommer efterfølgende vejrtrækningsproblemer og forstørrelse af højre hjertehalvdel.

Ved asbestose kan der opstå alvorlige komplikationer, da sygdommen er forbundet med flere tilfælde af Lungekræft og kræft i lungehinden (mesotheliom). Denne risiko øges rigtig meget (op til 60 gange), hvis personen samtidig er ryger.


Forebyggelse af støvlunger

Sygdommen kan forebygges ved at undgå at udsætte sig selv for de nævnte stoffer.

Hvis man skal fjerne gamle tagplader eller lignende, er det vigtigt at benytte maske, hvis man er i tvivl, om der kunne være tale om asbestholdige materialer.

ContentPageId 1533
ID 593