Fysioterapi - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
fysioterapi tilskud

Når du vælger behandling hos en fysioterapeut, kan det være en fordel enten at have en privat sygeforsikring eller at være medlem af sygeforsikring "danmark". Læs mere om tilskud, klager og erstatning her.

Tilskud til fysioterapi

Den offentlige sygesikring kan give tilskud til behandlingen, og tilskuddets størrelse afhænger af diagnosen. For at få tilskud til behandling hos en fysioterapeut skal man have en henvisning fra egen læge eller fra speciallæge.

Henvisningen er kun gyldig, hvis fysioterapeuten modtager den senest to måneder efter, den er udstedt.

Med den offentlige sygsikring kan du frit vælge imellem de fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten. Behandling på en klinik for fysioterapi er en del af det offentliges tilbud til borgerne om behandling. Sygesikringen yder derfor et tilskud på ca. 40% af behandlingen, hvor du selv betale det resterende beløb.

Har du en privat sygeforsikring, kan du helt eller delvist få dækket din behandling hos en fysioterapeut. Kontakt dit forsikringsselskab, og få svar på den præcise dækning.

Er du medlem af sygeforsikringen "danmark," kan du få tilskud til fysioterapi. Der gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet, og der kan maksimalt ydes tilskud til én behandling pr. dag.

Der kan dog ydes tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi kan der ikke ydes tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag.

Er du pensionist eller er du patient med medicinkort, kan du ofte få dækket sin egenbetaling helt eller delvis fra kommunen.

Læs også: Fysioterapi - hvad kan behandles og hvordan foregår det?

Svært handicappede får gratis fysioterapi

Dette gælder hvis du, eller dit familiemedlem lider af:

  • Medfødte eller arvelige lidelser
  • Erhvervede neurologiske lidelser
  • Fysisk handicap som følge af ulykke
  • Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion
  • Et væsentligt handicap, som skønnes at kunne afhjælpes eller forhales ved hjælp af fysioterapeutisk behandling.

En del af de vederlagsfri behandlinger foregår oftest som holdtræning. Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri behandling.

Du kan også spørge din læge eller din fysioterapeut, om du er omfattet.


Klagemuligheder ved fysioterapi

Klager over behandlingen kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Erstatning

Har du fået henvisning til behandlingen af det offentlige sundhedsvæsen, eller er fysioterapeuten ansat i det offentlige sundhedsvæsen, kan du søge om erstatning fra Patienterstatningen.

Du kan derudover søge om erstatning for fejl begået af privatpraktiserende fysioterapeuter hos Patienterstatningen.

ContentPageId 1104
ID 293