Læge - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
tilskud til læge

Alle i Danmark er som udgangspunkt dækket af den offentlige sygesikring, dvs. at det er gratis at tage til lægen. Læs mere om dine muligheder omkring tilskud, klager og erstatning.

Tilskud til læge

Alle, der bor i Danmark, er dækket af den offentlige sygesikring, dvs. at man som udgangspunkt har ret til gratis behandling på sygehuse og hos lægen.

Borgere, som flytter til Danmark, får disse rettigheder seks uger efter tilflytningen.

Den offentlige sygeforsikring betaler som udgangspunkt for undersøgelse og behandling hos praktiserende læge og speciallæge. Skal sygesikringen betale for undersøgelse og behandling hos en speciallæge, skal man have en henvisning fra egen læge.

  • hvis du er gruppe 1-sikret har du ret til gratis behandling
  • hvis du er gruppe 2-sikret, har du ret til samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet, skal du selv betale forskellen.

Læs mere om de to sikringsgrupper på borger.dk.

Som hovedregel skal man selv betale for sin transport, dog er der undtagelser som f.eks. pensionister, som er gruppe 1 sikrede.

Er du medlem af sygeforsikringen "danmark," kan du få tilskud til lægen, hvis du er medlem af gruppe 2.

Læs også: Praktiserende læge (almen medicin).


Klagemuligheder

Klager over behandlingen kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Erstatning

Har du fået henvisning til behandlingen af det offentlige sundhedsvæsen, kan der søges om erstatning fra Patienterstatningen, eller hvis lægen er ansat i det offentlige sundhedsvæsen og behandler dig i sin position som dette.

Der kan desuden søges om erstatning for fejl begået af privatpraktiserende læger hos Patienterstatningen.

ContentPageId 1106
ID 295