Gevinster ved rygestop

|
Kilde: www.sst.dk
Dato: Revideret 5. december 2017 - første publicering 15. februar 2006
stop rygning

Det er veldokumenteret, at rygestop har gavnlig indflydelse på helbredet - og har livsforlængende effekt. Dette gælder også for rygere, som er mere end 60 år, når de holder op med at ryge.

Det er aldrig for sent at gå i gang med et rygestop! Uanset hvor længe du har røget (og hvor meget), vil du opleve næsten øjeblikkelige helbredsgevinster med et rygestop.

Men hvor meget du har røget og i hvor mange år, har dog betydning for, hvor hurtigt kroppen genvinder sit helbred. Således anslår man, at det tager en eks-ryger, som har røget i mange år, ca. 15 år før, at denne har samme lave risiko for lungekræft, som én der aldrig har røget.

Til gengæld tilføjer et rygestop mange flere år at leve i, også hvis du er over 60 år. 

  • Et rygestop i en alder af 30 år, tilføjer 10 år mere til dit liv.
  • Et rygestop i en alder af 40 år, tilføjer 9 år mere til dit liv.
  • Et rygestop i en alder af 50 år, tilføjer 6 år mere til dit liv.
  • Et rygestop i en alder af 60 år, tilføjer 3 år mere til dit liv.

Læs også: Sådan kommer du i gang med dit rygestop.

9 gevinster ved rygestop

1. Dit helbred bliver generelt bedre

Eks-rygere vurderer deres helbredsstatus som værende bedre i forhold til andre, der fortsat ryger - det gælder også helt unge mennesker mellem 16-24 år.

Man ser en bedring, uanset om man måler sygefravær, indlæggelser, selvrapporteret kronisk- og akut sygdom, indskrænkning af fysisk aktivitet eller selvvurderet helbredsstatus.

Et rygestop slår først helt igennem efter ca. 1 års rygestop hvorefter, at mange eks-rygeres helbred er på niveau med ikke rygere.

Læs også: Sådan takler du rygestop abstinenser.

2. Rygestop forbedrer din vejrtrækning

Rygestop fører til, at lungesymptomer som hoste, opspyt og pibende og hvæsende vejrtrækning bedres eller helt svinder både hos raske rygere og hos rygere med etableret bronkitis og for store lunger (rygerlunger).

Hos unge og raske fører rygestop til, at lungefunktionen bedres en smule, og at den derefter ikke nedbrydes hurtigere end hos ikke-rygere.

Rygestop kan i nogle tilfælde betyde, at du hoster mere end normalt - det er en naturlig reaktion fra kroppen, fordi lungerne er begyndt at rense sig selv.

Tag testen: Er du afhængig af nikotin?

3. Rygestop normaliserer din lungefunktion

Hos patienter med etableret kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) normaliseres den fremtidige nedbrydning af lungefunktionen, men den tabte lungefunktion genvindes ikke. Nogle astmatikere rapporterer bedring i tilstanden efter rygestop, men det gælder ikke for alle.

Rygestop nedsætter risikoen for at udvikle svær lungebetændelse og influenza. Risikoen falder efter rygestop, og i løbet af nogle år er den nede på samme niveau som hos ikke-rygere.

4. Du har mindre risiko for kræft 

Efter ca. 5 års rygestop er risikoen for lungekræft, strubekræft, spiserørskræft og blærekræft halveret. Efter 15-20 år er risikoen næsten som ikke-rygernes.

Storrygerne har næsten dobbelt så stor kræftrisiko som ikke-rygerne resten af livet.

5. Du får mindre risiko for blodpropdannelse

Blodpladerne klistrer mindre sammen, og der er mindre fibrinogen i blodet til at stabilisere blodproppen.

Effekten på de forskellige biologiske systemer indtræffer fra få uger efter ophør med rygning til ca. 2 år efter ophør.

Rygestop medfører et næsten øjeblikkeligt fald i risikoen for at udvikle blodpropper, men først efter 5-10 år som eks-ryger, er man nede på samme risiko, som en der aldrig har røget.

6. Er du ung nedsætter du din sygdomsrisiko

Et rygestop i ung alder (f.eks. før 35-års alderen) medfører en betragtelig risikoreduktion, hvor du har omtrent samme sygdomsrisiko som dem, der aldrig har røget.

Efter 5 år med rygestop er der en reduktion i risikoen for hjerneblødning. Et rygestop nedsætter derudover risikoen for åreforkalkning i benene.

Ved allerede udviklet sygdom vil rygestop ofte lindre generne, samt nedsætte risikoen for forværring.

7. Rygestop forbedrer din sårhelingsproces

Efter kirurgiske indgreb er der flere sårkomplikationer hos rygere. Man anbefaler derfor ofte rygestop inden operative indgreb for, at sårene heles bedre.

8. Rygestop nedsætter din risiko for knogleskørhed (Osteoporose)

Der foreligger klare holdepunkter for, at rygning er en risikofaktor for udvikling af knogleskørhed, hvor hoftebrud udgør langt den alvorligste helbredmæssige konsekvens.

Risikoen aftager ca. 10 år efter rygestop.

9. Rygestop vil normalisere børns fødselvægt

Kvinder, som holder op med at ryge før eller i de første 3-4 måneder af graviditeten, føder børn med normal fødselsvægt. Omkring 30-40% af for tidligt fødte børn kunne forebygges ved rygestop.

I denne sammenhæng virker det ikke bare at ryge mindre.

ContentPageId 10452
ID 5114