Polyarteritis nodosa

Dato: 19. november 2006

Definition og årsager

Polyarteritis nodosa er en sjælden sygdom, der skyldes en betændelsestilstand i kroppens små blodkar. Der udvikles med tiden forandringer i blodkarrene, hvilket resulterer i dårlig iltforsyning til de involverede områder. Især rammes huden og de indre organer som nyrer, tarm og hjerte.

Sygdommen forekommer lidt oftere hos mænd, og er hyppigst i aldersgruppen 20-60 år. Årsagen er ukendt.


 Symptomer på polyarteritis nodosa

Symptomerne er meget ukarakteristiske, men ofte ses der almensymptomer i form af: 

  • Almen sygdomsfornemmelse med træthed, hovedpine og feber

  • Led - og muskelsmerter

  • Forstyrret følesans

  • Mavesmerter og vægttab

  • Hudforandringer ses relativt ofte i form af rødt udslæt betinget af svigtende blodforsyning

Forholdsregler og diagnose

Der kan tages forskellige blodprøver, der kan vise forhøjet betændelsesniveau i kroppen samt bestemme, om nyrerne er påvirket. En vævsprøve (biopsi) er nødvendig for at stille diagnosen.


Behandling af polyarteritis nodosa

I aktive faser af sygdommen kan der gives binyrebarkhormon for at hæmme betændelsestilstanden og få sygdommen til at gå i ro. Hvis sygdommen involverer de indre organer, kan det i visse tilfælde blive nødvendigt at supplere med kemoterapi.

 Forløb og komplikationer

Polyarteritis nodosa har ofte et enkelt akut forløb, og de fleste dødsfald sker inden for de første 1-2 år. Ubehandlet er prognosen dårlig, men anvendes ovennævnte behandling, er prognosen ganske god.

Af alvorlige komplikationer kan nævnes Hjertesvigt, tarmperforation (hul på tarmen) eller Blødning. Disse komplikationer er samtidig de hyppigste dødsårsager som følge af sygdommen.

Read about Polyarteritis nodosa in english

ContentPageId 1568
ID 627