Dækker rejsesygesikringen?

Forfatter: Redaktionen
Dato: Revideret 13. juni 2017 - første publicering 24. januar 2008
Find ud af, om din rejsesygeforsikring gælder

Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling af akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået under ferie- eller studierejsen. Børn og voksne er dækket på samme måde af rejsesygesikringen.

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til læge- og sygehusbehandling og medicin med mere. Den gælder, når du rejser i alle EU-lande, Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz dækker ved rejse i op til et år. Du er dækket, hvis du for eksempel skal på ferie, studere, være au pair eller skal arbejde

Det blå EU-sygesikringskort dækker også, hvis du har en kronisk sygdom og under dit ophold får behov for nødvendig behandling.

Husk at gemme dine kvitteringer for udgifter!

Læs også: Nye regler for sygesikringskortet, når du rejser udenlands

Følgende udgifter dækkes af den offentlige rejsesygesikring (EU-sygesikringsbeviset):

 • Almindelig lægehjælp og lægeordineret medicin – men ikke tandlægehjælp, kiropraktik mv.
 • Lægeordineret sygehusophold og -behandling, inklusiv operationer.
 • Nødvendig behandling, hvis du lider af en kronisk sygdom.
 • Rejsesygesikringen dækker kun standardklasse-sygehuse i det pågældende land. Foregår indlæggelsen på et privat sygehus, er den ekstra udgift således for egen regning. Ved sygehusindlæggelse bør man altid kontakte alarmcentralen i Danmark på telefon +45 70 10 75 10, inden man accepterer sygehusindlæggelse
 • Ambulancetransport (dog ikke hjemtransport i ambulance)

Rejsesygesikringen dækker ikke følgende:

 • Udgifter til tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik m.v.
 • Syge- og fødselshjælp i svangerskabets 9. måned eller ved fremkaldt abort.
 • Fortsat hospitalsophold/behandling, hvis SOS’ læge i samråd med behandlende læge skønner, at behandling kan vente til hjemkomsten.
 • Ekstraudgifter til hjemtransport i tilfælde af sygdom/tilskadekomst – (dette gælder dog ikke rejser til Færøerne og Grønland).
 • Tab eller beskadigelse af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater m.v.
 • Behandling efter hjemkomst.
 • Telefon, telefax eller lignende ved henvendelse til andre end SOS.
 • Erstatningsrejse.
 • Kontrol og behandling eller medicin til at holde en allerede eksisterende lidelse stabil.

Her kan du bestille det blå EU-sygesikringskort

ContentPageId 1827
ID 873