Psykologi - Rådgivning og samtaleterapi

Dato: 3. november 2017
psykolog

En psykolog beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge. Behandlingen er individuel og tager udgangspunkt i samtaleterapi.

Psykologbehandling består af en eller flere samtaler, hvor klienten i samarbejde med psykologen undersøger problemer og deres baggrund. Gennem samtalerne vil klienten få større selvforståelse og flere perspektiver på livet, der vil give en bedre evne til selv at løse problemerne på en tilfredsstillende måde.

Psykologer hjælper gennem rådgivning, vejledning, samtaleterapi eller giver hjælp til at lære nogle strategier, som du kan bruge fremover. Behandlingen kan foregå enkeltvis eller i grupper, alt afhængig af lidelsens art og omfang.

Hvorfor opsøge psykologhjælp?

Der kan være mange årsager til at opsøge psykologhjælp, f.eks. hvis man har det psykisk dårligt i form af angst, depression, stress

Det kan ligeledes være nødvendigt at opsøge hjælp hvis man har været ude for en ulykke, tab af nær familie eller sygdom, der betyder man har en nedsat funktionsevne eller kroniske smerter. Andre årsager til at opsøge psykologhjælp kan f.eks. være:

 • Voldsomme hændelser
 • Sorg
 • Eksistentielle kriser
 • Lavt selvværd

Men mange henvender sig også pga. problemer i hjemmet, i parforholdet eller med arbejdet.

Samtaler med en psykolog kan bidrage til bedre trivsel og livskvalitet, gennem bl.a. en øget bevidsthed om ens tanker, følelser og handlemønstre.


Hvad kan en psykolog hjælpe med?

Mange kan ofte ikke sætte ord på, hvad der er galt, men man kan føle sig tynget af f.eks. tristhed og/eller svære tanker - eller måske har man problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. I disse situationer kan det hjælpe at tale med en professionel, som bl.a. kan rådgive og behandle følgende situationer.

Voldsomme hændelser

 • Vold og trusler
 • Røveri
 • Ulykker
 • Seksuelle krænkelser
 • Abort og barnløshed
 • Kriser i parforholdet
 • Skilsmisse
 • Egen eller pårørendes alvorlige sygdom
 • Tab og sorg

Psykiske udfordringer

 • Stress
 • Angst og fobier
 • Depression
 • PTSD
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Misbrug (f.eks. alkohol, narkotika, medicin etc.)

Ønske om personlig udvikling

 • Styrkelse af selvværd
 • Ungdomsproblematikker

Arbejdsrelateret psykologi

 • Supervision
 • Coaching
 • Samarbejdsproblemer
 • Mobning og chikane
 • Omstrukturering og afskedigelse

Læs også: Psykolog - Tilskud, klager og erstatning.

Hvordan foregår en psykologsamtale?

For mange mennesker kan det være svært at skulle tale med en psykolog for første gang - for behandlingen kræver tillid mellem parterne. Dog giver langt de fleste efterfølgende udtryk for, at det ikke var nær så svært, som de havde troet eller frygtet.

Det er meget individuelt, hvordan den enkelte samtale forløber, og den vil altid blive tilpasset individet og dennes udfordringer. Psykologen vil tilrettelægge og styre samtalen, som tillader klienten at slappe mere af, da de ikke skal bekymre sig om man de er velforberedte.

En psykologsamtale er en fælles proces, som man selv har fuld indflydelse på. Psykologen vil aldrig presse på for at klienten taler om ting, de ikke ønsker, og klienten er selv med til at beslutte indholdet og rammerne for samtalerne.

Antallet af samtaler afhænger af den enkelte problemstilling og situation. Nogle gange kan et par enkelte samtaler være nok, andre gange er det nødvendigt med et forløb af en række samtaler. Det kan man tale med psykologen om ved den første samtale.

Psykologer er underlagt tavshedspligt og skal ifølge loven føre journal. Denne journal er fortrolig, og klientens oplysninger vil ikke videregives til andre uden samtykke fra klienten.

Kan man få tilskud til psykologhjælp?

Det er muligt at få tilskud til behandling hos psykolog efter lægehenvisning. 

Tilskud gives til følgende patienter:

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Patienter, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til patienter, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Patienter, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. svangerskabsuge. Lægen kan henvise til psykologhjælp forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er sendt til abortsamrådet
 • Patienter, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Patienter over 18 år med let til moderat depression
 • Patienter, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år

Det er også muligt at få tilskud gennem Sygesikringen "danmark".

Psykologens uddannelse

Psykologers titel er efter grunduddannelsen cand.psych., cand.pæd.psych eller mag.art.

Psykologuddannelsen tages på universitetet og består af:

 • Bachelor uddannelse (3 år)
 • Kandidat uddannelse (2 år)

Herefter er man cand.psych., man har offentlig autorisation og man kan benytte titlen som psykolog. Dertil vælger mange psykologer at gennemføre en specialistuddannelse på minimum 3 år.

Står der ‘supervisor’ på specialpsykologens titelblad, betyder det, at psykologen derudover har kvalificeret sig til at yde supervision til andre psykologer, som tager yderligere min. 2 år at gennemføre.

En autoriseret psykolog med specialist – og supervisoruddannelse har med andre ord gennemgået en uddannelse på ca. 12 år.

ContentPageId 900064
ID 11943