Reumatologi (gigtsygdomme)

Dato: Revideret 7. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Reumatologi

Reumatologiske sygdomme rammer knogler, muskler, led, sener, bindevæv og kirtler, som domineres af smerter og ubehag.

Reumatologi er læren om led sygdomme og er et grenspeciale under intern medicin. En reumatolog er således en læge, der er specialiseret i kirurgisk behandling af reumatiske sygdomme, især gigt.

Reumatologien varetager diagnostik, behandling og rehabilitering af gigtsygdomme og bindevævssygdomme. En reumatolog behandler medicinske sygdomme i bevægeapparatet, som er en uensartet gruppe af sygdomme, der fremkalder smerte og tab af bevægelsesfunktion.

Der skelnes også mellem sygdomme i led og udenfor led.

Reumatologens uddannelse

En reumatolog er en læge, der er uddannet til at diagnosticere og behandle gigt og andre muskler, knogler og ledsygdomme, men kan også forske i disse potentielt invaliderende sygdomme.

Speciallægen har efter grunduddannelsen gennemgået den fælles uddannelse i intern medicin og medicinske grenspecialer (fire år), har arbejdet som 1. reservelæge på en reumatologisk afdeling i tre år og har mindst et halvt års laboratorieuddannelse. Det tager op mod 12 år at blive uddannet speciallæge i reumatologi.

Mange reumatologer har ofte en baggrund i intern medicin, ortopædkirurgi, neurologi, og idrætsmedicin, udover de egentlige reumatologiske sygdomme. 

I Danmark er nogle speciallæger i reumatologi praktiserende, mens de fleste er ansat på reumatologiske afdelinger, som findes på næsten alle større sygehuse.


Hvad kan behandles hos en reumatolog?

En reumatolog kan finde årsagen til smerter i bevægeapparatet, og er behjælpelig med at finde en individuel behandlingsstrategi for patienten og dennes tilstand. 

Smerte og ubehag fra muskel- og skeletsystemet udgør en stor del af symptomerne ved reumatisk sygdom. Sygdomsområdet domineres af to hovedgrupper:

 • betændelsessygdomme
 • slidgigtssygdomme

Af hyppigt forekommende reumatologiske sygdomme kan bl.a. nævnes:

 • slidgigt
 • leddegigt
 • rygsmerter
 • vitamin D-mangel
 • psoriasis/psoriasisgigt
 • urinsyregigt
 • hypermobilitet
 • fibromyalgi
 • akutte smerter i nakke, ryg, arme eller ben
 • bindevævslidelser
 • langvarige smerter af ukendt årsag
 • langvarig funktionsindskrænkning af ukendt årsag
 • udiagnosticerede kroniske smerte tilstande
 • hævelse af led

Hvordan foregår en behandling hos en reumatolog?

En reumatologisk undersøgelse består af en samtale om patientens sygehistorie, som følges op med en fysisk undersøgelse af led og muskler. Reumatologen vil i mange tilfælde have behov for yderligere undersøgelser i form af:

 • blodprøver
 • røntgenundersøgelser, MR- eller CT-skanning og/eller skintigrafi

Behandlingen er almindeligvis medicinsk, hvor det er først og fremmest er smerterne som behandles. Dertil kommer medikamenter, som skal holde sygdommen nede i den kroniske eller akutte fase.

Binyrebarkhormon er en særlig medicintype, der trods mange bivirkninger, er en af de mest effektive medikamenter i gigtbehandlingen (samt mange andre sygdomme). Det er et steroid og produceres under normale forhold i kroppens binyrer. Det har evnen til at lægge en dæmper på kroppens immunforsvar og dermed også på gigten.

Udover medicinsk behandling kan der også være brug for fysioterapi og evt. kirurgisk behandling.

ContentPageId 2517
ID 1155