Rygning blandt børn og unge

|
Kilde: Sundhedsstyrelsen
Dato: Revideret 6. december 2017 - første publicering 15. december 2004
barn der ryger

Rygning blandt børn og unge er meget udbredt, og det er da også nemt for de unge at købe cigaretter i butikkerne. Men børn og unge bliver hurtigt afhængige af nikotin, og der følger mange konsekvenser med.

Tidlig rygestart betyder større afhængighed

En ny undersøgelse viser, at der alene blandt de 11-årige er ca. 1.000 daglige rygere, mens antallet af unge rygere stiger til 9.000, hvis gruppen udvides unge op til 15 år. Det svarer til ca. 5 % af den samlede årgang.

Den alder, hvor man begynder at ryge, har betydning for hvilke skadevirkninger, der på et senere tidspunkt kan opstå som følge af tobaksrygning.

Dette skyldes, at personer, der starter på at ryge tidligt, har større problemer med at holde op igen. De har dermed større risiko for at blive storrygere, men også større risiko for at udvikle en rygerrelateret sygdom.

Læs også: Få hjælp til dit rygestop med apps, rådgivning eller alternativ behandling.


Børn bliver hurtigt afhængig af nikotin

Undersøgelser har vist, at både nikotinafhængighed samt dårligere oplevet helbred i forbindelse med tobaksrygning viser sig efter blot kort tid som ryger.

En undersøgelse fra 2002 har således vist, at børn viser tegn på nikotinafhængighed, efter blot at have røget et par gange, uanset om de havde røget 1 eller 10 cigaretter. 

En anden undersøgelse har påvist, at daglig rygning blandt unge i alderen 13-18 år er associeret med både somatiske og psykologiske helbredsproblemer.

De unge oplevede således et dårligere oplevet helbred ved f.eks.:

Desuden viste undersøgelsen, at de som røg dagligt også brugte mere medicin, samt opsøgte sundhedssystemet mere end ikke-rygere på samme alderstrin.

Læs også: Så hurtigt kan du se helbredsforbedringer ved rygestop.

Flere unge ryger end tidligere

Kræftens Bekæmpelse har spurgt unge mellem 16 og 25 år om deres rygevaner i både 2015 og 2016.

På bare ét år er andelen af unge, der ryger hver dag eller hver uge steget fra 18 % til 22 % - mens andelen af unge der ryger dagligt er steget fra 13 % til 15 %. 

Rygning på ungdomsuddannelserne

Mange af de elever som begynder at ryge allerede i folkeskolen, og dem der kun ryger en gang i mellem, overgår i teenageårene til ryge hver dag - særligt hvis de kommer ind i et miljø, hvor det er almindeligt (eller sejt) at ryge.

  • På gymnasiet ryger ca. 12 % af de unge dagligt, mens 34 % ryger lejlighedsvist.
  • På erhversskolerne ryger ca. 37 % af de unge dagligt, mens 20 % ryger lejlighedsvist.

De unge vil gerne holde op med at ryge

Når man begynder at ryge i en ung alder, kan rygningen hurtigt blive en afhængighed eller en dyr vane. Således ønsker knap halvdelen af de unge rygere at stoppe inden for ét år.

- Unge er ofte ’socialt’ afhængige af cigaretter, hvor voksne rygeres afhængighed er mere fysisk. Unge ryger sammen med kammerater i sociale fællesskaber. Derfor skal vi arbejde for, at rammerne for unges fællesskaber ikke inspirerer til rygning, forklarer Niels Them Kjær til Kræftens Bekæmpelse.

Læs også: Der er forskel på rygeafhængighed - Hvilken type ryger er du?


Unge rygere har større risiko for rygerrelaterede sygdomme

De britiske læger, Doll og Peto, påviste i 1981, at der er et tæt forhold mellem den alder, hvor man begyndte at ryge regelmæssigt og sandsynligheden for at få lungekræft (målt i alderen 55-64 blandt mænd).

Samtidig påviste de, at en tidlig rygestart kan lave ændringer i ens DNA-masse. 

Rygning blandt børn og unge har en tæt sammenhæng med andre risikofaktorer. I en undersøgelse af unges livsstil og dagligdag (PDF) er der har således påvist en sammenhæng mellem rygning og forbruget af alkohol og narkotika.

Læs også: Sådan bliver du røgfri med rygestop produkter.

Der er endvidere påvist relationer mellem rygning, alkohol og kostvaner – hvor energien kommer mere fra fedt end fra kulhydrater. Der er desuden vist en negativ sammenhæng mellem rygning og fysisk aktivitetsniveau.

Læs også: Rygerlunger - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Kilder

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (February 25, 1994): Guidelines for School health Programs to Prevent Tobacco use and Addiction, Vol. 43, No. RR-2)
  2. DiFranza (2002) Development of symptoms of tobacco dependence in youths: 30 months follow undervisningsprogrammet data from the DANDY study.
  3. Hokmen et. al (2000) health Problems in Teenage Daily Smokers versus Nonsmokers, Norway AMJ vol 151, No 2
  4. Doll og Peto 1981, The Causes of Cencer Appendix, Oxford University Press.
  5. Early age at smoking initiation and Tobacco Carciogen DNA Damage in the lung, Wiencke, 1999
  6. Unges livsstil og dagligdag - Forbrug af tobak, alkohol og stoffer. 2000. En undersøgelse gennemført af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.
  7. Raitakari et.cl. (1995) Clustering of Risk Habits in Young Adults, American Journal of Epidemiology, Vol 142, No 1.
ContentPageId 9301
ID 9757