Arolobehandling kategori

Arolo er en holistisk behandlingsmetode, hvilket betyder, at klienten betragtes i en helhed og som en helhed.

Arolobehandling starter med en samtale, hvor klienten fortæller om sig selv og sine problemer.

Behandleren lytter aktivt, hvor formålet er, at behandleren får informationer om hvad klienten mener om sig selv og sin situation. Det er ikke en dybdeborende psykoterapeutisk samtale. Hvor langt og hvor dybt samtalen skal være bestemmer klienten og som behandleren mener er rigtigt.

En Arolobehandling handler om, at lade Arolo-energien påvirke og ændre de energier, som ikke er i harmoni.

Hvordan foregår en Arolobehandling?

Efter den indledende samtale holdes en kort pause, hvorefter behandleren stiller en diagnose. Det varer ganske få minutter, mens klienten ligger på en behandlerbriks.

Udfra samtalen med klienten danner Arolobehandleren sig et indtryk, hvilket diagnosen tager udgangspunkt i. Selve diagnosen består af, at lokalisere hvor energierne er i disharmoni, eller hvor årsagen til sygdom ligger.

Der kan gå længere tid fra en disharmoni opstår og indtil en sygdom bryder ud. Diagnosen kan også vise årsagen til en sygdom inden den er brudt ud.

Der anvendes ingen apparater ved Arolobehandlingen.

Arolo pyramiden

For at få en bedre forståelse af, hvad Arolo er, kan man anvende Arolo pyramiden.

Arolo pyramiden er opdelt i 5 planer. Indenfor Arolo er der to centrale ord: energi og harmoni. Når man er syg, er man ude af balance, og det betyder, at man ikke er i harmoni med sig selv og/eller med sine omgivelser.

Alle 5 planer er udtryk for en bestemt energi, og enhver Arolobehandling starter med at finde det energi plan, som ikke er i harmoni. Arolo-energien påvirker det pågældende plan og genskaber harmoni.

  • Planet for Materie: den fysiske krop, hvor de fleste sygdomme viser sig. En disharmoni vil efter nogen tids forløb brede sig til det/de underliggende plan/er. Enhver energisvingning påvirker de energier, der ligger nedenunder.
  • Planet for Energi: det indre energisystem, også kaldet livsenergien. Når foråret nærmer sig er mange mennesker trætte, fordi man mangler solens livgivende energi og lys, og vinterdepressionerne har vist sig.
  • Planet for Psyke: denne omfatter følelser, hvor der ofte er ubalance f.eks. på grund af stress, sorg etc.
  • Planet for Ånd: det mentale plan. Alle tanker fastholder energi, som hindres i at flyde, og der opstår spændinger, som udløser smerter f.eks. migræne, forstoppelse og hold i ryggen.
  • Planet for Spiritualitet: denne relaterer til individets livsopgaver. En ubalance her fortæller vedkommende, at han/hun ikke følger sin oprindelige plan.