Astrologi tema

Astrologien er en måde at anskue og forstå verden, os selv og andre mennesker på.

Astrologi betyder læren om den indflydelse, som månen, solen, planeterne og fiksstjernerne formodes at have på livet på Jorden, samt kunsten at forudsige fremtiden ved hjælp af beregninger af himmellegemernes positioner.

Astrologi er ikke et enkelt fagområde, men består af en række astrologiske discipliner, som er baseret på en fælles filosofi: hermetisk. Den hermetiske filosofi går ud fra, at alt er én enhed, også kaldet holisme.

Astrologien hviler på den grundantagelse, at himmellegemerne påvirker livet på Jorden ved deres formodede fysiske og symbolske egenskaber.

Hvad kan man behandle med Astrologi?

Astrologer er hverken behandlere eller terapeuter, og kan derfor ikke anvendes til behandling af sygdomme. Dog arbejder astrologer almindeligvis som rådgivere, hvor en horoskoptegning kan anvendes som diagnoseredskab i forbindelse med terapi.

Yderligere informationer

Moderne astrologi dateres tilbage til starten af 1900-tallet.

Der er delte meninger blandt astrologer om astrologiens status og funktion. Nogle benytter det som et redskab til selverkendelse, mens andre mener, at der er tale om en objektiv videnskab.

Den sidste kategori af moderne astrologer henviser til mere eller mindre korrekte statistiske analyser og videnskabelige undersøgelser af mulige forbindelser mellem himmelske og jordiske fænomener, fx mellem solpletter og ulykkestilfælde.

Artikler

kategori

Lunger og lungesygdom

De 2 mest almindelige og meget alvorlige lungesygdomme i Danmark er lungekr...

Redaktionen 16/12/2005
artikel

Geriatri (ældres sygdomme)

Ordet geriatri kommer af græsk og er betegnelsen for ældre menneskers sygdo...

Redaktionen 11/11/2019
artikel

Debat om vitaminer og mineraler

Hvad betyder det for vores sundhed, at vores mad bliver beriget med vitamin...

Redaktionen 08/02/2009
artikel

Fodøvelser

Øvelserne styrker bevægeligheden og styrken i dine fødder. Det er vigtigt a...

Redaktionen 03/04/2008
kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009