Astrologi kategori

Astrologien er en måde at anskue og forstå verden, os selv og andre mennesker på.

Astrologi betyder læren om den indflydelse, som månen, solen, planeterne og fiksstjernerne formodes at have på livet på Jorden, samt kunsten at forudsige fremtiden ved hjælp af beregninger af himmellegemernes positioner.

Astrologi er ikke et enkelt fagområde, men består af en række astrologiske discipliner, som er baseret på en fælles filosofi: hermetisk. Den hermetiske filosofi går ud fra, at alt er én enhed, også kaldet holisme.

Astrologien hviler på den grundantagelse, at himmellegemerne påvirker livet på Jorden ved deres formodede fysiske og symbolske egenskaber.

Hvad kan man behandle med Astrologi?

Astrologer er hverken behandlere eller terapeuter, og kan derfor ikke anvendes til behandling af sygdomme. Dog arbejder astrologer almindeligvis som rådgivere, hvor en horoskoptegning kan anvendes som diagnoseredskab i forbindelse med terapi.

Yderligere informationer

Moderne astrologi dateres tilbage til starten af 1900-tallet.

Der er delte meninger blandt astrologer om astrologiens status og funktion. Nogle benytter det som et redskab til selverkendelse, mens andre mener, at der er tale om en objektiv videnskab.

Den sidste kategori af moderne astrologer henviser til mere eller mindre korrekte statistiske analyser og videnskabelige undersøgelser af mulige forbindelser mellem himmelske og jordiske fænomener, fx mellem solpletter og ulykkestilfælde.