Breath Integration tema

Optimal vejrtrækning er en grundlæggende form for helbredelse, som også er målet for Breath Integration, som gennem bevidste sammenhængende vejrtrækninger giver mulighed for, at rense ud i dybe lag af følelser og integrere fortrængt energi.

Breath Integration er en personlig udviklingsproces, hvor man bruger en speciel åndedrætsteknik til at fjerne fysiske, mentale og følelsesmæssige blokeringer og spændinger. Denne vejrtræknings metode indebærer, at give luft til hele organismen, og gennem denne proces frigøre fortrængt energi.

Breath Integration arbejder udfra en teori om, at i situationer hvor man har oplevet ubehag, også har tilbageholdt vejrtrækningen. Dermed har man ifølge teorien valgt, at tolke de situationer/oplevelser som dårlige, smertefulde eller ubehagelige, hvorefter man ofte vælger at ”glemme” oplevelserne. Denne glemsel og tilbageholdte åndedræt, skaber derfor en blokering af energi, livskraft, glæde og indre fred.

Breath Integration vender fortrængningsprocessen om, med åndedrættet som indgangsvinkel, ved at udvide bevidsthedsfeltet. Gennem denne omvending vælger man at integrere tidligere fortrængte minder, og dermed opløse blokeringerne i kroppen.

Hvordan foregår en behandling med Breath Integration?

Breath Integration foregår som en form for undervisning, der består af en teoretisk del og en praktisk del.

Den teoretiske del arbejder henimod en forståelse af stoffet gennem samtale og gennemgang af lærebogen. I den praktiske del arbejder man på at få større erfaring med processen. Breath Integration giver en række teknikker, der kan hjælpe til integration af gamle traumer, og dermed få mere overskud og livsglæde af at trække vejret frit.

Bevidst sammenhængende vejrtrækning er den primære teknik, men der indgår typisk også teknikker fra gestaltterapi og psykoterapi, som bliver tilrettelagt gennem øvelser af forskellig art og sessioner med en partner, hvor man lærer, at trække vejret sammenhængende.

Gennem et dynamisk arbejde med krop, psyke, intellekt som vigtige værktøjer hver for sig og sammen, når der virkeligt skal være udvikling og fremskridt. Når vi mennesker beslutter os til at lade intellektet lytte til hvad åndedrættet, og kroppen siger, ja så udvikler psyken sig og lader os leve mere frit.

Artikler

artikel

Geriatri (ældres sygdomme)

Ordet geriatri kommer af græsk og er betegnelsen for ældre menneskers sygdo...

Redaktionen 11/11/2019
artikel

Debat om vitaminer og mineraler

Hvad betyder det for vores sundhed, at vores mad bliver beriget med vitamin...

Redaktionen 08/02/2009
artikel

Fodøvelser

Øvelserne styrker bevægeligheden og styrken i dine fødder. Det er vigtigt a...

Redaktionen 03/04/2008
kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009