De skjulte specialer tema

Det er ikke alle lægelige specialer, der er lige synlige for patienterne, når de besøger hospitalet. Mange læger arbejder nemlig ikke direkte med patienterne, men de besidder en lige så vigtig rolle i diagnosticeringen af en lang række sygdomme.

Mens man på hospitalerne og hos den almen praktiserende læge beskæftiger sig med patienten, arbejder der også en række læger bag kulisserne som patienten aldrig møder.

De beskæftiger sig med at analysere patientmaterialer, hvilket f.eks. kan være en blodprøve eller en bortopereret knude fra maven, der skal undersøges.

Svaret fra analyserne gives til den læge, som har med patienten at gøre, som så informerer patienten om diagnose og behandlingsmuligheder.

Klinisk biokemi

De vigtigste patientmaterialer er blodprøver, som analyseres på afdelingen for klinisk biokemi. Lægen tager f.eks. en blodprøve og krydser af, hvad han ønsker undersøgt, hvorefter blodprøven sendes til det biokemiske laboratorium. Lægerne arbejder tæt sammen med bioanalytikerne (tidligere: laboranter).

Som en slags standard vil man undersøge blodets hæmoglobin, salte og et protein, der kaldes CRP. Sidstnævnte er en slags screening, idet man vil finde forhøjet mængde CRP, uanset om man har fået en splint i fingeren eller har kræft, CRP-niveauet fortæller blot, om noget er galt.

Klinisk mikrobiologi

Mikrobiologen beskæftiger sig med bakterier, vira og parasitter. Patientmaterialet kan f.eks. være blodprøver eller en afføringsprøve fra en charterturist, som en uge efter hjemkomsten stadig døjer med maveproblemer. Man forsøger at finde ud af, hvad der har angrebet patienten, og ikke mindst hvad der kan kurere ham eller hende.

Bakterier og parasitter kan behandles med forskellige typer antibiotika. Men man er endnu forholdsvis magtesløs over for virusinfektioner. Den bedste måde at klare virus på er ved at vaccinere.

Patologisk anatomi

Patologisk anatomi er læren om det syge legeme. Nogle sygdomme genkendes med det blotte øje, mens andre bestemmes ved hjælp af mikroskop. Patologerne er højt specialiserede og er ofte dem, der stiller den endelige diagnose.

Et eksempel på deres anvendelse er under operationer, hvor der udtages materiale, som hurtigt sendes til patologerne. Patologerne laver, mens operationen endnu står på, lynhurtigt et frysepræparat, som mikroskoperes og vurderes. Er der tale om kræft, fjerner kirurgerne vævet, mens de går langt mindre drastisk til værks, hvis prøven er godartet.

En anden vigtig funktion for patologerne er foretagelsen af obduktioner. En obduktion er en undersøgelse af en afdød med henblik på at finde frem til dødsårsagen.

Artikler

artikel

Så meget er en genstand

I sundhedsstyrelsens anbefalinger taler man altid om mængden af genstande. ...

Redaktionen 04/01/2011
artikel

Generelt om overvægt og vægttab

Overvægt og vægttab er et stigende problem. Læs om hvorfor vi bliver overvæ...

Redaktionen 05/02/2009
artikel

overvægt og kost

Overvægt og kost hænger uløseligt sammen. Hvis du vil tabe dig bør du kigge...

Redaktionen 26/01/2009
artikel

Åreknuder under graviditeten

Åreknuder under graviditeten opstår hyppigt. Læs om forholdsregler ved årek...

Redaktionen 18/07/2007
artikel

Fåresyge (Parotitis epidemica)

Læs om fåresyge. Hvad er Parotitis epidemica. Hvordan smitter Fåresyge. Læs...

Redaktionen 19/10/2006
artikel

Skedens opbygning og funktion

De ydre kønsorganer består fortil af venusbjerget, der mellem benene overgå...

Redaktionen 19/10/2006
artikel

Sammenhæng mellem PCO og de mange symptomer

Sammenhæng mellem PCO og de mange symptomer. Læs om Polycystisk Ovariesyndr...

Redaktionen 19/09/2006
artikel

Gigt

Gigt er egentlig en fællesbetegnelse for enhver sygdom i bevægeapparatet, d...

Redaktionen 05/11/2004
artikel

Kønsvorter

Kønsvorter er en kønssygdom der skyldes et virus "humant papilloma-virus" (...

Redaktionen 14/10/2003