Fysioterapi - Behandling af bevægelsesapparatet kategori

Fysioterapi er en blanding af behandlingsmetoder og aktiviteter, der hjælper kroppen til at fungere bedst muligt. Fysioterapi anvendes både som forebyggelse og behandling af lidelser.

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle lidelser, der kan opstå i kroppen enten på grund af alder, skader eller sygdom. Fysioterapi retter sig især mod behandling af muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen.

Behandlingsformen anvendes til at arbejde forbyggende og sundhedsfremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering. Fysioterapien tager afsæt i, at hvert menneske er unikt og har forskellige behov og ressourcer, for at kunne udføre forskellige bevægelser.

En fysioterapeut kan hjælpe og støtte med ikke-medicinske tiltag. Hvis man er ramt af sygdom, kan der være flere ting i hverdagen, som har ændret sig som en følge af sygdommen. Det kan f.eks. være i form af:

 • Smerter
 • Nedsat bevægelighed i muskler og led
 • Åndedrætsbesvær
 • Andre fysiske symptomer, der begrænser kroppens bevægelighed

Fysioterapeutens metoder udspringer af en viden om, at der er en sammenhæng mellem både krop, sanser og psyke samt den enkeltes livsbetingelser. Sammenhængen mellem disse faktorer har betydning for, hvordan man udvikler sig gennem barndommen og frem mod et voksenlivet.

Hvad kan behandles med fysioterapi?

Fysioterapeuter er specialister i at hjælpe patienter med problemer i bevægelsesapparatet, f.eks. hold i nakken eller ryggen, tennisalbue etc. Behandlingen kan bestå i genoptræning efter en operation eller sygdom, men man kan også træne for at undgå en operation.

En fysioterapeut kan behandle mange lidelser, men nogle af de mest almindelige lidelser er bl.a.:

I behandling af syge mennesker arbejder fysioterapeuten sammen med patientens eller institutionens læge og andre behandlere.

Læs også: Fysioterapi - Tilskud, klager og erstatning.

Hvordan foregår en behandling hos en fysioterapeut?

En fysioterapeut har mange forskellige behandlingsmuligheder, der kan tages i brug, alt efter hvilken patient det drejer sig om. Derfor kan en behandlingen bl.a. bestå af:

 • Træning
 • Genoptræning
 • Manuel terapi (behandling af muskler og led)
 • Øvelser
 • Hjemmeøvelser
 • Information og Vejledning
 • Holdtræning

Behandlingen vil altid være individuel - derfor vil du ikke nødvendigvis få den samme behandling ved forskellige fysioterapeuter, selvom det omhandler samme problem.

Ved behandling af smerter vil fysioterapeuten søge at fjerne smerterne, men samtidig også gøre patienten bevidst om det, der kan have fremkaldt smerterne og rådgive om, hvordan de kan forebygges.

Den fysioterapeutiske behandling består af øvelser, bevægelser og træning, der skal styrke patientens krop og forbedre den måde, han bruger den på. Fysioterapeuten kan f.eks. hjælpe patienten med at optræne kraft og bevægelighed efter et brud.

Fysioterapeuter bruger ofte redskaber og hjælpemidler i træningen. Patienter, der har gigt eller lammelser vil f.eks. have lettere ved at træne i et varmt bassin, og et udviklingshæmmede barn kan, ved at ride eller hoppe i en trampolin, trænes på en måde, der er både morsom og virkningsfuld.

Samtale kombineres ofte med øvelser og massage, for at patienten kan blive mere bevidst om, hvilken rolle deres psyke og omgivelser spiller for helbredet. Overspændte muskler kan f.eks. være en forsvarsmekanisme mod tilbageholdte og undertrykte følelser, mens underspændte muskler kan tyde på opgivenhed.

Forebyggelse indgår altid i fysioterapeutisk behandling, således at patienten lærer, hvad han/hun selv kan gøre for at undgå at blive syg igen.

Sådan er et behandlingsforløb med fysioterapi

Et fysioterapeutisk behandlingsforløb kan beskrives som adskilte faser, men i praksis glider f.eks. samtale, undersøgelse og vurdering ofte naturligt sammen.

 • Samtale: fysioterapeutens samtale med patienten handler om hans/hendes opfattelse af sygdommen og dens sammenhæng med hans/hendes psykiske og sociale situationen
 • Undersøgelse: selve undersøgelsen af patientens krop, bevægelser og almindelige aktiviteter foretages således, at fysioterapeuten kan danne sig et billede af patientens kropslige tilstand, og få fornemmelse af sammenhængen mellem denne og patientens psykiske tilstand
 • Vurdering: fysioterapeutens vurdering består af, at undersøgelsens resultater og drøftes med patienten for, at finde ud af hvad det fælles mål for behandlingen skal være

Kan man få tilskud til fysioterapi?

Det er muligt at få tilskud til fysioterapi behandling, da fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling.

For at opnå tilskud, skal enkelte betingelser være opfyldt:

 • Henvisning fra en læge
 • Behandlingen foregår hos en fysioterapeut, der har overenskomst (gruppe 1-sikrede)
 • Benyttelse af henvisning fra læge senest to måneder efter modtagelse
 • Patienten selv betaler resten af fysioterapeutens honorar

Et tilskud består af ca. 40 % af fysioterapeutens honorar. Der er forskellige priser for første konsultation, opfølgende behandling eller holdtræning, og derfor bør man spørge hos fysioterapeuten.

Fysioterapeutens uddannelse

Uddannelsen som fysioterapeut tager 3 ½ år. Fysioterapeuter lærer både teoretisk og praktisk om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på specielt krop og bevægelse.

Fysioterapeuter behandler bl.a. på hospitaler, plejehjem, psykiatriske hospitaler og afdelinger, i distriktsfysioterapien, på private klinikker, i folks eget hjem, på idrætsklinikker, på specialskoler, på de distriktspsykiatriske centre, på specialinstitutioner for børn og på specialinstitutioner for patienter med f.eks. sklerose, gigt eller lammelser.