Høreproblemer tema

Hørelsen er den af vore sanser, der sikrer kommunikationen i og med vores omgiv-elser, selv under svære betingelser med kraftig støj. Hvis du har et høreproblem, er der, takket være årelang intensiv forskning, udviklet digital teknologi, der kan afhjælpe dit høreproblem bedst muligt. Artiklerne nedenfor giver et indblik i, hvordan et høreproblem hos dig selv eller dit barn kan løses.

Høreproblemer og behandling med høreapparat


Hørenedsættelse og høreklinik
Hvilke typer høreapparater findes der?
Fordele og ulemper ved forskellige typer høreapparater
Høreproblemer - hvad gør jeg?
Tilpasning af høreapparat

Høreproblemer hos børn


Børn og høreapparater
Årsager til høretab hos nyfødte og børn
Diagnose: Høretab hos børn
Behandlingsmetoder: Høretab hos børn
Behandling af børn med høreapparater


Forebyggelse og sundhedsfremme


Dårlig hørelse tager på kræfterne
Nedsat hørelse og hjælpemidler
Høreværn

Nyttig viden


Ørets opbygning og funktion
Lyd- og støjniveau

Relaterede emner


Hørelse og Øret

Hørelsen er den af vore sanser, der sikrer kommunikationen i og med vores omgiv-elser, selv under svære betingelser med kraftig støj. Hvis du har et høreproblem, er der, takket være årelang intensiv forskning, udviklet digital teknologi, der kan afhjælpe dit høreproblem bedst muligt. Artiklerne nedenfor giver et indblik i, hvordan et høreproblem hos dig selv eller dit barn kan løses.

Høreproblemer og behandling med høreapparat


Hørenedsættelse og høreklinik
Hvilke typer høreapparater findes der?
Fordele og ulemper ved forskellige typer høreapparater
Høreproblemer - hvad gør jeg?
Tilpasning af høreapparat

Høreproblemer hos børn


Børn og høreapparater
Årsager til høretab hos nyfødte og børn
Diagnose: Høretab hos børn
Behandlingsmetoder: Høretab hos børn
Behandling af børn med høreapparater


Forebyggelse og sundhedsfremme


Dårlig hørelse tager på kræfterne
Nedsat hørelse og hjælpemidler
Høreværn

Nyttig viden


Ørets opbygning og funktion
Lyd- og støjniveau

Relaterede emner


Hørelse og Øret

Artikler

artikel

Høreproblemer - hvad gør jeg?

Hvis du har mistanke om et høreproblem, skal du først kontakte din egen læg...

Redaktionen 18/07/2008
artikel

Hvilke typer høreapparater findes der?

Der findes grundlæggende 2 forskellige typer høreapparater: I-øret apparat...

Redaktionen 18/07/2008
artikel

Lyd- og støjniveau

Lyd- og støjniveau. Lyd består af lydbølger. En lyds styrke måles i decibel...

Redaktionen 07/11/2007
artikel

Nedsat hørelse og hjælpemidler

Definition og årsagerNedsat hørelse er et tegn på, at der er sket skade på ...

Redaktionen 07/11/2007
artikel

Ørets opbygning og funktion

GenereltØret kan inddeles i: Det ydre øre og øregangen, som består af ...

Redaktionen 12/03/2007
artikel

Tilpasning af høreapparat

Et audiogram viser, hvor stor din hørenedsættelse er. Sammenholdt med dine ...

Redaktionen 18/07/2008
artikel

Tinnitus

Redaktionen 30/07/2004