Forbehold

Informationerne på Sundhedsguiden.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannede og autoriserede behandlere.

Artiklerne på Sundhedsguiden.dk kan ikke forventes altid at være "up-to-date". En sådan opgave ligger udenfor formålet med Sundhedsguiden.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende og dynamisk indholdsområde, hvor det antages, at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år.

Informationerne på Sundhedsguiden.dk om sygdomme og behandling er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge kompetent professionel bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling under enhver form.

Offentliggørelsen af informationer på Sundhedsguiden.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og Sundhedsguiden.dk eller dennes rådgivere.

Sundhedsguiden.dk kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brug af informationerne på Sundhedsguiden.dk.