Hvor meget skal man drikke for at være alkoholiker? nyhed

I Danmark har Sundhedsstyrelsen fastsat en grænse for, hvornår man er storforbruger af alkohol: fjorten genstande for mænd og syv for kvinder. Men er man alkoholiker fordi man drikker mere end den tilrådede mængde alkohol om ugen? Få svaret i denne artikel.

Hvornår er man alkoholiker?

Ovenstående spørgsmål er et definitionsspørgsmål, som læger der arbejder med behandling af alkoholisme har udtrykt således: “Du drikker for meget, når nogen bliver kede af dit forbrug”. Dette kan være din familie, særligt din partner eller dine børn. Det kan også være venner, kolleger og din chef der udtrykker bekymring. Derudover drikker du for meget, når dine alkoholvaner har helbredsmæssige konsekvenser - og du selv ender med at føle dig nedtrykt som følge af indtagelsen af alkohol.

Hvad er en alkoholiker?

En alkoholiker er en person, der starter med at få sig et alkoholproblem og senere hen kommer til at lide af et alkoholmisbrug - altså ‘alkoholisme’ eller ‘alkoholafhængighedssyndrom’. Med andre ord er kroppen blevet afhængig af alkohol og har vænnet sig til alkoholen i blodet, i så høj grad, at fornuften slår fra og personen skal have hjælp fra et behandlingscenter, for at komme på benene igen. Personer, som er alkoholiker, er ude af stand til at kontrollere deres afhængighed, herunder hvor meget de drikker og hvornår på dagen, de drikker.

Hvad er alkoholmisbrug og hvornår har man et alkoholmisbrug?

Når man er afhængig af alkohol, oplever vedkommende ikke længere kontrol over indtagelsen af alkohol. Afhængighed eller et såkaldt misbrug indebærer blandt andet ubehagelige og i værste fald livstruende abstinenser, når man forsøger at holde op med at drikke. Derudover påvirker afhængigheden forholdet til ens familie, venner og kolleger og kan føre til ensomhed, hvis ikke man får hjælp.

Læs også: Ludomani (Spilleafhængighed)

Er man alkoholiker hvis man drikker en flaske vin om dagen?

Umiddelbart ville svaret på ovenstående spørgsmål være ‘ja’. Dels fordi et af symptomerne på et alkoholmisbrug, er at ens alkoholtolerance øges. De fleste personer kan næppe drikke særlig store mængder vin, før de oplever ubehag dagen efter, og ikke har lysten til at fortsætte denne stime på daglig basis. Hvis man indtager en flaske vin om dagen, kunne det altså tyde på at ens alkoholtolerance er forøget markant og føre til et alkoholmisbrug. Læs nedenstående seks kriterier for at blive klogere på om det er et reelt misbrug. Typisk sker der en glidende overgang fra brug til misbrug. Det begynder som regel med, at man eksperimenter med alkohol, men med tiden kan forbruget udvikle sig, så ens brug sker oftere og bliver problematisk. Det kan ende i misbrug og afhængighed.

De seks diagnostiske kriterier for alkoholafhængighed

Når lægen skal afgøre om en patient lider af alkoholisme, anvendes de nedenstående seks diagnostiske kriterier til at afgøre dette.

Den første af de seks kriterier er kontroltab. Alkoholikere kan som regel ikke holde op med at drikke igen, så snart de indtager enkelte drinks. Hvor meget alkohol, der skal indtages før at vedkommende mister kontrol over alkoholindtagelsen, varierer fra person til person. Personer, der ikke lider af et alkoholmisbrug, kender til sin egen grænse og formår at begrænse sig til et bestemt antal genstande. Personen tilvænnes desuden alkohol og udvikler en alkoholtolerance, det vil sige, at der skal mere til at fremkalde den samme påvirkning eller oplevelse af alkohol i blodet, jo oftere personen drikker. Desuden udvikles såkaldte abstinenssymptomer, når vedkommende forsøger at holde op med at drikke. Sådanne symptomer opleves om morgenen, når man vågner, fordi man ikke indtager alkohol i løbet af natten. De fleste alkoholikere har derfor behov for at drikke alkohol om morgenen grundet abstinenserne. Indtagelse af alkohol får altså kroppen til at føles normal igen. På den måde kommer alkoholen til at dominere hverdagen og personens fornuft overtages af alkoholen. Derudover er vedkommende meget opmærksom på alkoholen og på at det konstant er tilgængeligt. Dette er både for at forebygge abstinenser, men ligeledes fordi vedkommende har fået skabt ændringer i hjernen, så denne er ekstra fokuseret på alkohol. Slutteligt drikker den alkoholafhængige selvom vedkommende er klar over, at det er forkert og skadeligt.

Kan man blive afhængig af alkohol?

Ja, stor indtagelse af alkohol kan godt udvikle sig til en afhængighed, hvor en person synes ikke at fungere uden sit indtag af alkohol. Man skelner mellem to former for afhængighed: den psykiske afhængighed og den fysiske afhængighed.

Psykisk afhængighed er en stærk trang til at opnå den psykiske effekt, man får, når man indtager alkohol, eksempelvis at man føler sig afslappet eller opstemt. Fysisk afhængighed opstår i form af abstinenser og er et udtryk for, at kroppen har vænnet sig til at få alkohol - og man derfor indtager alkohol for at dulme abstinenser.

Hvor hurtigt bliver man afhængig af alkohol?

At blive afhængig af alkohol, sker ikke natten over. Det kan tage flere år at udvikle et misbrug, også kaldet et alkoholafhængighedssyndrom, men stadiet fra at have et alkoholproblem til et alkoholmisbrug, kan starte på ganske få måneder. Det kan opdeles i to stadier: de fleste alkoholikere startede med at få et problem med alkohol. Altså et usundt forhold til alkohol, hvor drikkeriet tiltager hver dag og alkoholen gradvist dominerer hverdagen mere og mere. I den periode er risikoen for at udvikle et reelt misbrug af alkohol høj. Ens krop og hjerne vænner sig til, at der findes alkohol i blodet, og der mærkes symptomer såsom abstinenser når alkohol ikke indtages, og man oplever at skulle drikke mere og mere for at blive beruset - her udvikler personen en alkoholtolerance.

Hvordan føles alkoholabstinenser?

De fleste alkoholikere tror, at de ”bare” kan holde op med at drikke fra den ene dag til den anden, men hvis man har haft et stort misbrug af alkohol, kan alkoholabstinenser vanskeliggøre denne beslutning. Desuden kan ”en kold tyrker” medføre risiko for kramper og udvikling af delirium tremens, som er en alvorlig tilstand, hvor personen hallucinerer på syn eller hørelse eller begge dele. Hallucinationerne kan være alt fra illusioner, eksempelvis periodiske oplevelser af lysglimt og støj, til mere vedvarende hallucinationer, hvor patienten ser syner og hører stemmer.

Abstinenser opstår først når man har drukket gennem længere tid, og de føles yderst ubehagelige med rysten i kroppen, svedeture og dårlig mave. Alkohol abstinenser har ofte en varighed på to til fem dage. Hvis du har disse symptomer skal du have medicinsk behandling, og du bør straks søge hjælp, hvilket er en reel mulighed for alle.

Er spirituskørsel tegn på alkoholisme?

Blot i 2019 blev 38 mennesker dræbt i en trafikulykke, som følge af spirituskørsel. Spirituskørsel kan være tegn på et alkoholproblem, og organisationer som Alkohol & Samfund samt Tuba mener derfor, at vi skal sætte ind og tilbyde behandling til mennesker, der kører spirituskørsel. Hvert år er alkohol skyld i, at mange mennesker kommer til skade eller bliver dræbt i trafikulykker i Danmark. Faktisk skyldes hver femte dødsulykke i trafikken alkohol. Alkohol & Samfund mener, at spirituskørsel kan være tegn på et underliggende alkoholproblem. Særligt hvis en person gentagne gange sætter sig bag rattet med en for høj promille. Dernæst er et af symptomerne på et alkoholmisbrug, at alkoholen dominerer og overtager fornuften. Hvis fornuften er ude, er der ingenting der stopper en beruset person fra at gøre dumme ting, såsom at sætte sig bag rattet beruset.

Få hjælp til alkoholbehandling

Læs mere om alkoholbehandling her.