10 mio. kr. til bekæmpelse af overvægt blandt børn nyhed

Regeringen vil bruge 10 mio. kr. årligt fra satspuljen i perioden 2012-2015 til at bekæmpe overvægt blandt børn. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder håber, forligspartierne vil være med til at forbedre indsatsen, så bl.a. de gode erfaringer fra børneafdelingerne på Holbæk og Hillerød hospitaler kan blive bredt ud til hele landet.

Projekt overvægt over 3 år

Regeringen vil bruge 10 mio. kr. fra satspuljen til formålet hvert år i perioden 2012-2015. Der skal være en tidligere opsporing og indsats og en bedre behandling af overvægtige børn.

Blandt de nye projekter er:

  • Kampagner mod overvægt blandt børn, så viden om overvægt bliver spredt mere og hurtigere.

  • Efteruddannelse til praktiserende læger og sundhedspersonalet på hospitalernes børneafdelinger, så de bliver rustet til at konfrontere forældrene til overvægtige børn.

  • Udbredelse af de gode erfaringer med at behandle overvægt blandt børn til hele landet, så behandlingen af overvægtige børn bliver uafhængig af bopæl.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

- Vi har set, hvordan man på børneafdelingerne i Hillerød og Holbæk har succes med at konfrontere hele familier med børnenes overvægt og de dårlige vaner. F.eks. viser resultaterne fra Hillerød, at BMI falder for 30 procent af børnene, der bliver behandlet, og BMI holder sig konstant hos 60 procent af børnene. Det er opmuntrende tal, og derfor skal vi have de gode erfaringer bredt ud til resten af landet. For en tidlig indsats mod fedme smitter af på resten af livet. Jeg håber, forligspartierne ved satspuljeforhandlingerne er enige i, at der er brug for en særlig indsats i forhold til overvægt.

Hvert tiende barn er overvægtig

Tal fra 2010 viser, at 11-12 procent af de 11-15-årige drenge og 8-9 procent af pigerne er overvægtige.

De nye satspuljeprojekter vil komme oven i en række initiativer, som regeringen har sat i gang. Projekterne skal medvirke til at samordne indsatserne mellem de forskellige relevante aktører, f.eks. sygehusenes børneafdelinger, kommunernes sundhedstjenester, julemærkehjem og de praktiserende læger.
Erfaringerne fra Holbæk og Hillerød skal fungere som udgangspunkt for indsatsen. Målgruppen er børn med særlig stor risiko for at udvikle svær overvægt.