100 mio. til sundhedsfremme på arbejdspladsen nyhed

Forebyggelsesfonden har afsat 100 mio. kr. til støtte til projekter, der fremmer medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen.

Under hovedformål 3 støtter fonden utraditionelle initiativer, der har til formål at øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

I 2010 vil projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden, blive prioriteret.

Hvem kan søge?

Private og offentlige virksomheder samt organisationer og foreninger kan søge om støtte til projekter under hovedformål 3, så længe at aktiviteterne gennemføres på virksomheden.

Læs mere hos Forebyggelsesfonden.