12 er døde – Hvad er listeria og hvor farlig er den? nyhed

På ingen tid er 12 personer i Danmark døde af listeria infektion og det må forventes at dette tal stiger da inkubationstiden kan vare op til godt 2 måneder før infektionen slår til. Kilden til infektionen er fundet og virksomheden hvor infektionen er opstået er lukket af Fødevarestyrelsen og Statens Seruminstitut er på sagen.

Hvad er Listeria og hvor farlig er den.

Listeria er en bakteriel mikroorganisme – også kaldet et patogen - som indeholdende syv arter og er opkaldt efter den engelske pioner i steril kirurgi, Joseph Lister.

Listeria ivanovii er en patogen som findes hos drøvtyggere som kan inficere mus i laboratorie forsøg, selvom det kun sjældent er årsag til sygdom hos mennesker.

Listeria monocytogenes er en bakterie, der normalt findes i jord, vandløb, spildevand, planter og fødevarer og den kan forekomme i mange forskellige typer af rå og forarbejdede fødevarer såsom grøntsager, røgvarer, kød og kødprodukter, samt produkter af mælk og den findes også i tarmen hos dyr og mennesker.

Listeria er kendt for at være ansvarlig for listeriose, en sjælden, men potentielt dødbringende fødevarebåren bakteriel infektion med en dødelighedsfaktor så høj som 25% for patienter med svær infektion mens salmonella til sammenligning ligger på blot 1% eller mindre så der er tale om en meget farlig infektion, men dog hovedsageligt for personer med nedsat immunforsvar.

Denne variant er utroligt hårdfør og kan vokse i temperaturer som spænder fra 4 grader som er temperaturen i et køleskab, til 37 grader som er kroppens indre temperatur.

Størstedelen af Listeria bakterier angribes af kroppens immunforsvar før de er i stand til at forårsage infektion. Dem der undslipper immunsystemets indledende modangreb spreder sig via inter cellulære mekanismer hvorved de er beskyttet mod det til stadighed cirkulerende immunforsvar.

Forebyggelse af Listeria som en fødevarebåren sygdom indebærer effektiv desinfektion af overflader med fødevarer kontakt.

Alkohol har vist sig for at være en effektiv desinfektion overfor Listeria og salmiak salte kan anvendes sammen med alkohol som en sikker desinfektion af overflader som kommer i kontakt med fødevarer og som øger varigheden af desinfektionen.

Nedkølede fødevarer i hjemmet bør holdes under 4 grader for at hæmme bakteriers vækst og forebyggelse af listeria kan også gøres ved at udføre en desinfektion af overflader i kontakt med fødevarer.

Ordet patogen anvendes til at beskrive de mikroorganismer der fremkalder sygdom.

Patogener kan deles op i fire typer: vira, bakterier, svampe eller parasitter. Det kan f.eks. være bakterier som salmonella eller vira som HIV. Det modsatte af patogene mikroorganismer er de apatogene mikroorganismer, som ikke skader den organisme de lever i eller lever på.

Patogene mikroorganismer kan deles op i to grupper: Akutte og opportunistiske. De akutte går til angreb på alle organismer i deres nærhed, mens de opportunistiske først angriber når der er en svækkelse i organismen. De akutte patogener er mest udbredte, det er bl.a. dem vi er udsat for når der kommer influenzaepidemi, men det er de opportunistiske patogener som er de farligste.

Listeria er en såkaldt opportunistisk patogen som typisk angriber ældre, gravide mødre, AIDS-patienter og andre i forvejen svækkede grupper. Forbedret sundhedspleje fører til en voksende ældre befolkning og forlænget livslængde for AIDS-patienter og andre personer med svækket immunforsvar som givetvis betyder, at læger fremover vil se flere tilfælde af denne ellers sjældne infektion som normalt kun rammer 7 pr. 1.000.000 sunde mennesker hvert år.

Listeria bakterier dræbes ved opvarmning.