140.000 danskere afhængig af alkohol nyhed

Det skønnes, at cirka 140.000 borgere er afhængige af alkohol. Men kun en mindre del af disse kommer i offentlig betalt eller medicinsk behandling. På landsplan er der således registreret 12.000 i offentligt betalt alkoholbehandling og cirka 25.000 har modtaget medicinsk behandling i løbet af 2008. Hvor mange, der herudover behandles i privat regi eller i almen praksis (uden medicinsk behandling) vides ikke.

5000 børn lever i alkohol ramte fasmilier

Knap 5000 børn under 18 år oplevede i 2008, at en forælder havde kontakt til hospital pga. af helbredsmæssige følger af alkohol. Børn i familier med alkoholproblemer er i særlig risiko for at udvikle en række psykiske, sociale og fysiske problemer både i barndommen og senere i livet. I 44 procent af anbringelser af mindreårige børn uden for hjemmet spiller alkohol og stoffer en afgørende rolle.

Alkohol en kæmpe sygdomsbyrde

Alkohol har stor betydning for danskernes sundhed. Europæiske tal viser, at alkohol er årsag til 17 procent af den samlede sygdomsbyrde

Tal på alkohol i kommunerne er den første udgivelse i Tal på sundhed i kommunerne-projektet. Indenfor den næste måned udgives Tal på diabetes i kommunerne og efterfølgende vil der blive taget stilling til iværksættelse af nye analyser i serien.