ADHD medicin: Flere voksne i behandling nyhed

Antallet af børn i behandling er endelig stagneret og guidelines for brugen af medicin mod ADHD bliver i det store hele fulgt. Til gengæld er antallet af voksne i stadig eksplosiv stigning, og for denne gruppe findes slet ingen guidelines. Der er også stadig store regionale forskelle i forbruget af medicin mod ADHD.

Dette er resultatet af et registerstudie af hele den danske befolknings brug af medicin mod ADHD. Studiet er et samarbejde mellem Lægemiddelstatistik, der 1. marts 2012 flyttede fra Lægemiddelstyrelsen til Statens Serum Institut, Syddansk Universitet og Institut for Rationel Farmakoterapi.

Antallet af voksne i behandling for ADHD stiger

Der har i mange år været et stærkt stigende antal nye brugere af ADHD medicin. De sidste tre år har antallet af nye brugere stabiliseret sig, og i løbet af 2011 er det oven i købet begyndt at falde en smule. Antallet af børn i behandling med ADHD medicin har det sidste års tid stabiliseret sig, hvorimod antallet af voksne i behandling med ADHD medicin fortsat er i stor stigning.

Markante regionale forskelle

Der er markante forskelle i forbruget af ADHD medicin mellem de fem regioner i Danmark. Det gennemsnitlige forbrug lå i hele landet på knap 7 definerede døgn doser per person per dag. Landsgennemsnittet dækker dog over forskelle, der svinger fra 64 til 145 % af landsgennemsnittet for de enkelte regioner. Det betyder, at de i Region Midtjylland bruger dobbelt så meget ADHD medicin per indbygger som i Region Syddanmark.

Speciallæger starter behandlingen

Det er i de allerfleste tilfælde en speciallæge eller hospitalslæge, der opstarter behandlingen med ADHD medicin. Dog ses der en tendens til, at jo ældre patienten er ved opstart, jo oftere er det den praktiserende læge, der udskriver den første recept. De efterfølgende recepter, altså vedligeholdelsesbehandlingen, varetages i højere grad af praktiserende læge, især for methylphenidat behandling. Atomoxetin udskrives i mindre grad af praktiserende læge. Methylphenidat udgør 93 % af den ADHD medicin, der udskrives.

Læs hele artiklen her