Ældre mødre har øget risiko for depression nyhed

Kvinder, der får børn sent har en højere risiko for at udvikle en depression end yngre mødre. Det viser ny forskning, som har udgangspunkt i sundhedsundersøgelser af tusindvis af canadiske kvinder.

Mødre over 40 har øget risiko for depression

I undersøgelsen spurgte forskerne kvinder, der havde født indenfor de seneste fem år, om de havde været deprimerede i de foregående 12 måneder. De fandt, at kvinder i alderen mellem 40 og 44 år havde fem gange så stor sandsynlighed for at have været deprimeret end yngre kvinder.

Læs også: Efterfødselsreaktioner - Årsag, symptomer, behandling

Selvmodsigende beviser

Tidligere forskning har dog fundet modstridende beviser for risikoen for depression hos ældre mødre. I en undersøgelse offentliggjort i november, fandt Catherine McMahon på Macquarie University i Australien, at sandsynligheden for at få en svær depression, var under gennemsnittet for mødre i alderen 37 og opefter i de første fire måneder efter, at de havde født.

I den seneste undersøgelse fra Canada, gennemgik Giulia Muraca-Muir, der ledede undersøgelsen på University of British Columbia i Vancouver, jounalerne fra 7.936 kvinder, som havde deltaget i et nationalt sundhedsprojekt, der skal give et repræsentativt billede af sundhed over hele landet.

- Vi oplevede en femdobling i risikoen blandt kvinder i alderen 40 til 44, sammenlignet med dem i aldersgruppen 35 til 39-årig, siger Muraca-Muir til The Guardian. Resulatet blev præsenteret på det årlige møde for American Association for Advancement of Science i Vancouver.

Flere ældre mødre

Antallet af børn født af kvinder i alderen 40 til 44 er stigende. De seneste tal fra Danmarks Statisik, som er fra 2009, viser, at for hver tusinde kvinder i alderen 40-44 år blev der i 2009 født 10 børn. I 2000 var det tilsvarende tal 6,7. For hver tusinde kvinder i alderen 35-39 år blev der i 2009 født 56,3 børn. I 2000 var det tilsvarende tal 43

Læs hele artiklen på The Guardian here