Alkoholproblemer er dyrt for kommunerne nyhed

Overforbrug af alkohol er en væsentlig årsag til sygdom og tidlig død i Danmark. På konferencen ”Alkoholforebyggelse i kommunerne” offentliggør Sundhedsstyrelsen nye tal for de omkostninger kommunen har i forbindelse med at hjælpe borgere med et stort alkoholforbrug.

10-12 år før alkoholiker kommer i behandling

Rapporten ”Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol,” præsenteres på konferencen. Den viser, at der i gennemsnit går 10-12 år, før en borger med et stort alkoholforbrug kommer i alkoholbehandling.

Rapporten viser, at det har betydelige omkostninger - ikke kun for borgeren - men også for børnene og for samfundet.

Læs også: Symptomer på alkoholafhængighed.

Børn betaler prisen

Rapporten gennemgår omkostningerne ved et overforbrug af alkohol. Den sætter tal på andelen af borgere med et stort alkoholforbrug.

Rapporten viser, at mange er udenfor arbejdsmarkedet, og at børnene 5 gange hyppigere er anbragt udenfor hjemmet. Meromkostningerne i en gennemsnitskommune på 50.000 indbyggere er på 28,3 mio. kr. årligt til bl.a. overførselsomkostninger og hjælp til børnene.

Tallet er et minimumstal og forventes at være langt højere.

Læs også: Behandling af alkoholafhængighed.

Læs de nye tal fra kommunerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.