20 procent af arbejdsstyrken i Europa har haft en depression nyhed

20 procent af alle Europæere, som er i arbejde, har lidt af en depression. En ud af ti personer, har taget fri fra arbejde som følge af sygdommen. Det viser en undersøgelse fra Europæisk Association for Depression. I gennemsnit havde de adspurgte personer 36 sygedage per periode med depression. Undersøgelsen viser også, at hver tredie leder ikke har nogen mulighed for eller resourcer til at håndtere ansatte med depression.

Arbejdsstyrken kæmper med depression

Depression er den den største udfordring indenfor mentalt helbred blandt personer i den arbejdsdygtige alder. Mere end 30 millioner europæiske borgere vil på et eller andet tidspunkt i deres liv lide af depression. IDEA undersøgelsen (Indflydelse af Depression på Arbejdspladsen i Europa Audit) har udspurgt mere end 7000 personer i Europa i alderen 16 – 64, som er i arbejde, og undersøgelsen fandt, at 20% af de adspurgte havde fået stillet en diagnose for depression. Den højeste procentdel var at finde i Storbritannien (26%) og den laveste i Italien (12%).

Læs også: Depression - Symptomer, behandling og forebyggelse

Danskerne sygemelder sig, men siger ikke hvorfor

Blandt arbejdere der havde haft en depression var man i Tyskland (61%), Danmark (60%) og Storbritannien (58%) mest tilbøjelig til at tage fri fra arbejde, mens man i Tyrkiet var mindst tilbøjelig til at tage fri fra arbejde (25%). I gennemsnit melder 10% af alle arbejdere i Europa sig syge som følge af depression. . I IDEA undersøgelsen var det gennemsnitlige antal dage taget fri fra arbejde ved seneste periode med depression 36 dage, med Tyskland og Storbritannien i spidsen (41 dage) og Italien (23 dage) med det laveste tal.

På trods af det høje fravær som følge af depression udtalte én ud af fire, som havde haft en depression, at de ikke fortalte deres arbejdsgiver om deres problem. Blandt disse sagde en ud af tre, at de var bange for at miste deres arbejde i det nuværende økonomiske klima.

Depression koster firmaer og samfundet milliarder

Omkostningerne ved depression er estimeret til 92 millioner euro i 2010 i EU, med tabt produktivitet som følge af udeblivelse (tage fri fra arbejde) og fremmøde (møde op på arbejde ved sygdom) udgjorde 50% af alle omkostninger relateret til depression

De kognitive symptomer ved depression, som koncentrationsbesvær, ubeslutsomhed og/eller glemsomhed påvirker mærkbart den syge medarbejders arbejde i negativ retning og symptomerne er tilstede 94% af tiden når man har en depression. Alligevel, viser undersøgelsen, er opmærksomheden på disse symptomer ringe: når man bad de adspurgte i unersøgelsen om at identificere tegn på depression sagde kun 33% glemsomhed, 44% ubeslutsomhed og 57% koncentrationsbesvær. Til sammenligning identificerede 88% dårligt humør eller tristhed som tegn på depression.
Dr Vincenzo Costigliola, formand for Europæisk Association for Depression siger:

- Resultaterne fra IDEA undersøgelsen viser, at der er meget at gøre for at øge opmærksomheden og støtten til ansatte og arbejdsgiveres evne til at opdage og håndtere depression på arbejdspladsen. Vi opfordrer beslutningstagere til at tage indflydelsen af depression på arbejdspladsen til efterretning og pålægger dem ansvaret for at håndtere depression og ansatte og arbejdspladser sikkert .

Arbejdspladserne mangler redskaber til at håndtere sygdommen

Blandt de adspurgte ledere, rapporterede cirka en ud af tre, at der ikke var nogen formel støtte tilstede til at hjælpe dem med at håndtere depression blandt ansatte. Manglen på støtte var højest i Tyskland (44%) og lavest i Tyrkiet (10%). Ledere i Storbritannien (55%) var mest tilbøjelige til at få støtte fra deres HR afdeling, mens ledere i Tyrkiet var mere tilbøjelige til at modtage støtte fra en medicinsk professionel (79%).

Undersøgelsen er udført af The European Depression Association med økonomisk støtte fra H. Lundbeck A/S.