Autisme udvikles under fosterstadiet hævder forskere i ny undersøgelse nyhed

Undersøgelsen understøtter yderligere den videnskabeligt baserede afvisning af teorien om at børnevaccinering kan afføde autisme.

Forskere hævder at autisme udvikles under fosterstadiet.

I en undersøgelse af hjernevæv doneret fra døde børn har forskere opdaget en klynge af ustrukturerede celler i den del af hjernen som styrer sociale funktioner, følelser og kommunikation – aktiviteter som skaber problemer for børn med autisme.

Anormaliteten blev fundet hos 10 ud af 11 børn med autisme, men kun hos et barn ud af 11 uden lidelsen.

Ved at anvende sofistikerede teknikker opdagede forskerne defekter som de hævder, opstår under graviditetens andet eller tredje trimester i undersøgelsen som er publiceret i New England Journal of Medicine.

Årsagen til klyngerne er endnu ikke fastslået men Professor Eric Courchesne og autisme forsker ved University of California, San Diego forklarer at resultaterne ”stiller skarpe spørgsmål til andre populære forklaringer på autisme”.

Dette inkluderer den videnskabeligt baserede afvisning af teorien om at børnevaccinering kan afføde autisme.

- Det kan være sammenfald af genmutationer og miljøfaktorer, siger Professor Courchesne.

Men eksperter, som ikke har været involveret i undersøgelsen betegner resultatet som foreløbigt og nævner at større undersøgelser er nødvendige for at konkludere om den usædvanlige udvikling i hjernen i undersøgelsen afføder problemer og om det er signifikant i autisme tilfælde, eller også i personer uden lidelsen.

Forskere har arbejdet i årtier for at finde årsagen til autism og mener i stigende omfang at årsagen stammer fra før fødslen.

Læs mere på The Independent