Hvert tredje barn har ingen ulykkesforsikring nyhed

Hvis dit barn falder i skolegården og slår nogle af tænderne ud eller får en rygskade, er det ikke længere kommunen, der dækker udgifterne til efterfølgende behandling og genoptræning, skriver MX.dk.

Sidste år afgjorde Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at offentlige børneulykkesforsikringer er ulovlige, og derfor har næsten alle kommuner i Danmark fra årsskiftet droppet forsikringerne, og nogle enkelte udfaser dem i løbet af de kommende måneder.

Det betyder, at rigtig mange børn slet ikke er forsikrede, hvis ikke forældrene har købt en privat børneulykkesforsikring.

En tredjedel er uden forsikring

- Langt de fleste kommuner har opsagt ulykkesforsikringerne ved årsskiftet. Derfor er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme på, om børnene er dækket i den tid, de er i daginstitutionen eller skolen, siger Natalia Lehnsdal, juridisk konsulent i Kommunernes Landsforening, til avisen.

En tredjedel af landets forældre har ikke tegnet børneulykkesforsikring, oplyser forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring og Pension.

Muligheden er væk

- Den tredjedel af de danske forældre, hvis børn ikke har en børneulykkesforsikring, kan komme i klemme, hvis et barn for eksempel brækker ryggen eller får en hjerneskade, som de skal leve med resten af livet. Førhen havde de den kollektive ulykkesforsikring at falde tilbage på, men den mulighed er væk nu, siger Riccardo Krogh Pescatori, der er konsulent i Forsikring og Pension, til 24timer.

Forældrenes Landsforening, FOLA, opfordrer også familier til at købe en privat ulykkesforsikring.

Kommunerne vil dog fortsat være erstatningspligtige, hvis det kan bevises, at skaden skete på grund af nogle forhold i skolen eller daginstitutionen, der ikke er i orden. Hvis barnet for eksempel falder ned af en stol, fordi benet sidder løst, er det kommunens ansvar at dække skaden.