Barnløse dropper fertilitetsbehandling pga. brugerbetaling nyhed

Flere barnløse har afbrudt fertilitetsbehandling, fordi de ikke har råd, efter at der den 1. januar blev indført brugerbetaling.


Barnløse skal nu selv betale en
del af deres fertilitetsbehandling.

Flere barnløse har afbrudt fertilitetsbehandling, fordi de ikke har råd, efter at der den 1. januar blev indført brugerbetaling, det skriver Ugeskrift for læger

Brugerbetaling på fertilitetsbehandling

Brugerbetaling for fertilitetsbehandling blev indført som del af finanslovsaftalen for 2011, og siden rygtet om det bredte sig, har fertilitetsklinikkerne haft ekstra travlt med at behandle barnløse, som er strømmet til for at få behandling, mens den endnu var gratis.

- Vi har et par eksempler på folk, der har bedt os om at afslutte behandlingen. Ligesom vi har folk, der er i gang med at tage medicin, men som dropper ud, da de hører, at de også selv skal betale for selve behandlingen. De har simpelthen ikke pengene til det, siger overlæge Ulla Knudsen fra Skejby Sygehus’ fertilitetsklinik til DR Østjylland.

Info om fertilitetsbehandling

Hvert 10. barn, der fødes i Danmark, er blevet hjulpet på vej af en fertilitetsklinik.

Ifølge Dansk Fertilitetsselskab blev 6185 børn født i 2009 efter fertilitetsbehandling.

Egenbetaling for behandling

Fra 1. januar 2011 indføres en egenbetalingsgrænse pr. person på 15.000 kr. årligt for lægemidler til fertilitetsbehandling. Det betyder, at man fremover selv skal betale de første 15.000 kr. til fertilitetsmedicin på et år – regnet fra første indkøbsdato. Hvis udgifterne til fertilitetsmedicin i løbet af et år overstiger 15.000 kr., får man - i den resterende del af året – 100 pct. tilskud til den del af udgiften, som overstiger 15.000 kr.

Læs mere om de nye Tilskudsregler for fertilitetsmedicin her