Børn født få uger for tidligt er i risiko for adfærdsmæssige problemer nyhed

Børn som er født blot et par uger for tidligt har en øget risiko for at få adfærdsmæssige og / eller følelsesmæssige problemer i de første 6 leveår år. Det viser ny forskning, som er offentliggjort online i Archives of Disease in Childhood.

Det er velkendt, at børn, som er født meget for tidligt (før 32. uge), har en tendens til at have betydeligt flere adfærdsmæssige og/eller emotionelle problemer end børn, som er født til termin. Men det har ikke været klart, hvilken betydning det kan have på et barn at blive født blot et par uger for tidligt.

Fødsel få uger før termin giver børn problemer

Forskerne målte børnene på flere forskellige parametre f. eks opmærksomhedsproblemer, angst/depression, aggression m.m. De børn som var født lidt for tidligt opnåede en højere score på alle de målte parametre end jævnaldrende børn, som er født til termin, og viser dermed en markant øget risiko for problemer.

- Vores resultater viser, at moderat for tidligt fødte børn er mere tilbøjelige til at have har adfærds- og følelsesmæssige problemer, allerede inden de starter i skole, skriver forfatterne i deres konklusion, og påpeger, at disse børn kan have gavn af en tidlig målrettet hjælp.

Stadig flere børn fødes et par uger for tidligt

Mens antallet af alt for tidlig fødte børn har været mere eller mindre, er antallet af moderat tidlige fødsler er steget, siger de hollandske forskere bag undersøgelsen.

De baserer deres konklusioner på mere end 1.500 børn, hvis adfærd og følelsesmæssige udvikling blev vurderet i en alder af 4, ved hjælp af validerede test. Alle børnene var en del af et langtidsstudie hvor man ser på vækst, udvikling og den generelle sundhed for børn, der er født for tidligt (The Longitudinal Preterm Outcome Project or Lollypop)

Læs hele artiklen på Science daily her