Brystkræftbehandling bliver nemmere og mindre smertefuld nyhed

De danske lægemiddelmyndigheder har netop godkendt en ny metode til at behandle HER2-positiv brystkræft. Den nye behandling, hvor lægemiddel blot skal sprøjtes ind inder huden, gør behandlingen hurtigere, nemmere og med færre smerter.

Danske kvinder med den såkaldte HER2-positive brystkræft, får i dag Herceptin-behandling med et drop ind i en blodåre (IV-infusion). Men nu har de europæiske og danske lægemiddelmyndigheder givet grønt lys for, at producenten Roche kan markedsføre lægemidlet i en ny form, som gør det muligt at give den samme behandling til kvinderne med en nem og hurtig indsprøjtning under huden.

Ny brystkræftbehandling tager 5 min pr gang

Denne nye metode kan gennemføres på kun 2-5 minutter. Til sammenligning varer behandlingen, som patienterne får i dag, mellem 30 og 90 minutter.

– Det er en markant forskel, som har stor betydning for både patienterne og hospitalet, fordi der helt konkret skal afsættes kortere tid til at gennemføre selve behandlingen, siger overlæge ph.d. Ann Knoop, Rigshospitalet.
Hun understreger samtidig, at fordelene ved injektionsbehandlingen ikke begrænser sig til tidsbesparelsen.

Læs også: Brystkræft - symptomer og behandling

Mindre smerte og ubehag ved behandling

– For patienterne er injektionen mindre indgribende og forbundet med mindre smerte og ubehag – og dermed også mindre sygeliggørende. Og på ambulatorierne er behandlingen meget nemmere at administrere for sygeplejerskerne, samtidig med at den frigør kapacitet i infusionsstolene til gavn for andre patientgrupper, påpeger Ann Knoop og fortsætter:

– Desuden er Herceptin i den subkutane formulering ( red. Hvor man blot sprøjter lægemidlet ind, ligesom ved en vaccine eller lign.) klar-til-brug, hvor Herceptin til IV-behandling skal opløses i en væske forud for behandling.

Patienter foretrækker indsprøjtninger frem for drop

En stor undersøgelse, kaldet PrefHer, bekræfter fordelene ved den nye injektionsbehandling. Den viser også, at 9 ud af 10 patienter foretrækker den subkutane injektion ( almindelig indsprøjtning) frem for IV-behandlingen (behandling hvor lægemiddel kommer ind via drop).

Desuden viser et tidsmålingsstudie, kaldet Time Motion, at sundhedspersonalet, og her specielt sygehusapoteket, på de centre i Danmark der deltog, at der samlet set bliver brugt 30 % mindre tid ved en subkutan injektionsbehandling sammenlignet med en IV-infusionsbehandling, slutter Ann Knoop.

Grundlaget for markedsføringstilladelsen er en stor international fase 3-undersøgelse, kaldet HannaH, som har dokumenteret, at den nye injektionsbehandling virker lige så godt og er lige så sikker som behandlingen med IVinfusion.

Fakta om brystkræft og Herceptin

  • Hvert år rammes omkring 4.000 danske kvinder af brystkræft.

  • Omkring 12 % af kvinderne har en særlig type af sygdommen, kaldet HER2-positiv brystkræft, som er følsom over for behandling med antistoffet Herceptin.

  • Herceptin er et laboratoriefremstillet, såkaldt monoklonalt antistof, designet til at blokere for et særligt protein, HER-2, som findes på overfladen af kræftcellerne hos kvinder med brystkræft.

  • Herceptin kan bruges på flere forskellige måder. Det kan anvendes tidligt i behandlingen af HER-2 positiv brystkræft, hvor formålet er at reducere risikoen for et tilbagefald efter en operation. Derudover kan det bruges ved et eventuelt tilbagefald, hvor formålet er at forsinke sygdomsudviklingen og give patienterne længere levetid med højere livskvalitet.

  • Subkutan injektion af Herceptin er en ny metode til indsprøjtning direkte under huden til sammenligning med konventionel infusionsbehandling, hvor Herceptin indsprøjtes over længere tid i en blodåre