Nyt center skal styrke forebyggelse nyhed

Kommunernes Landsforening opretter et forebyggelsescenter i begyndelsen af det nye år. Centeret skal give kommunerne gode råd og praktisk hjælp til deres sundhedsindsats for at gøre forebyggelsesarbejdet mere effektivt. Centeret skal foreløbig køre i tre år.

En mere effektiv forebyggelse i kommunerne

Sundhedsstyrelsens meget omtalte forebyggelsespakker skal få danskerne til at leve længere. Nu lancerer regeringen sammen med Kommunernes Landsforening (KL) et forebyggelsescenter, der skal hjælpe kommunerne med at implementere forebyggelsespakkerne ude i kommunerne. Det skal sikre, at indsatsen bliver så effektiv og ensartet som muligt.

- Forebyggelsespakkerne siger, hvad der er det rigtige at gøre. Hvis alle kommuner lever efter det, der er anbefalingerne, så bliver der skabt gode rammer for at leve sundt, og så øger vi sundheden. Nogle kommuner skal opprioritere, og nogle skal ændre i indsatsen. Det første skridt for kommunerne er at finde ud af, om de egentlig gør det, de bør gøre, siger Tine Curtis.

Læs også: Fysisk aktivtet som forebyggelse


Hun er chefkonsulent i KL og skal lede det nye forebyggelsescenter, der ser dagens lys i begyndelsen af det nye år. Sammen med tre andre kommer hun til at udgøre det rejsehold, som skal tage ud i landet og hjælpe kommunerne med deres forebyggelsesarbejde på det praktiske plan. Det skal blandt andet ske gennem rådgivning, kompetenceopbygning og indsamling og videndeling af erfaringer.

Tidlig succes

Det nye initiativ ser ud til allerede at være en succes, inden det er blevet etableret. Få timer efter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggjorde nyheden, fik Tine Curtis de første henvendelser fra kommuner, der gerne ville have hjælp til at implementere sundhedsinitiativer.

- Det er helt fantasistk. Jeg bliver jo helt vild glad. Det betyder jo, at der er efterspørgsel efter det, centeret har at tilbyde, siger Tine Curtis.

Læs også: Test dig selv - Beregn dit BMI

Hun fortæller, at rejseholdet både skal ud til de enkelte kommunerne og kan samle flere kommuner, der vil have hjælp til samme indsatsområde, i workshops rundt om i landet.

- De helt konkrete opgaver og måder at arbejde på vil blive afklaret sammen med vores styregruppe, hvor ikke mindst Sundhedsstyrelsen er med. Det er vigtigt, at vi koordinerer indsatsen, så det nye forebyggelsescenter bliver et supplement til de mange ting, der allerede foregår på området, siger Tine Curtis.

Sundhed er et samarbejde

Forebyggelsescenteret bliver støttet med 13 millioner kroner fra regeringen. Ifølge Tine Curtis bliver den største udfordring, at få grundlagt det helt rigtige samarbejde ude i kommunerne.

- Det bliver en stor udfordring at få etableret nogle sunde rammer, fordi rammerne skal skabes på tværs af forvaltningerne i kommunerne. Mange forskellige forvaltninger skal deltage i sundhedsindsatsen – for eksempel skal skolerne med ind over, når det gælder børnenes sundhed. Nogle kommuner vil synes, at de ikke har brug for os, men mange vil synes, at vi er en attraktiv ressource. For os gælder det om at ramme de udfordringer, som kommunerne har med sundhedsindsatsen lige nu, siger hun.

Pengene fra ministeriet rækker foreløbig til en treårig periode.

Læs også: Børnesikkerhed - Danmarks indsats er under middel